Produkce odpadů v oboru klesá

Textilní průmysl je velmi heterogenním sektorem, kterému dominují malé a střední podniky. Podle referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách BREF představuje Itálie, Německo, Velká Británie, Francie a Španělsko kolem 80 % výroby EU. V roce 2000 tvořil evropský textilní a oděvní průmysl...

Textilní průmysl je velmi heterogenním sektorem, kterému dominují malé a střední podniky.

Podle referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách BREF představuje Itálie, Německo, Velká Británie, Francie a Španělsko kolem 80 % výroby EU. V roce 2000 tvořil evropský textilní a oděvní průmysl l3,4 % obratu průmyslu EU a 6,9 % průmyslové zaměstnanosti.

Značné je zatížení životního prostředí, které pochází z textilních provozů. Za rok 2008 uvádí Český statistický úřad u odpadů skupiny 04 02 (textilní průmysl) celkovou produkci odpadů kolem 70 tisíc tun. Na organickou hmotu přírodního původu připadá zhruba 3600 tun, zatímco v Evropě se podobných odpadů produkuje 50-100 tisíc tun (viz tab.) .Podle materiálu MPO v tomto oboru obecně stoupají výdaje na vývoj a výzkum o několik procent, stejně jako výdaje na ochranu životního prostředí.

Produkce odpadů a podíl jejich regenerace se liší podle jednotlivých oblastí tohoto rozsáhlého oboru. Například v bavlnářském průmyslu klesl v roce 2007 podíl celkových textilních odpadů o zhruba 13 % a zvýšil se podíl vratných odpadů zpracovaných ve vlastní produkci o zhruba 10 %. Ve lnářském průmyslu podíl odpadů zpracovaných ve vlastní produkci a odpadů k regeneraci dosáhl 91,74 % celkové produkce odpadů (textilního charakteru). Na druhé straně se ve vlnařském průmyslu se odpady zpracované ve vlastní produkci a odpady k regeneraci se podílejí na celkových textilních odpadech oboru pouze necelou třetinou (32 %.)

– kce –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *