Produkce odpadů u nás stagnuje

Celková produkce odpadů v roce 2013 dosáhla podle Českého statistického úřadu 23,7 milionu tun, což je o 1,2 % více než v roce 2012. Podle CENIA, české agentury pro životní prostředí, to bylo v roce 2012 celkem 30,023 mil. tun, o 2,11 % více než v roce 2011. Ve statistice odpadů to Česká republika takhle prostě má.

Podle statistiky produkce, využití a nakládání s odpady, kterou nedávno zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), jsou hlavními původci odpadů v ČR ekonomické subjekty. Za rok 2013 vyprodukovaly 20,1 milionu tun odpadu. ČSÚ pro ně používá termín „podnikové odpady“, který v odpadové legislativě nenajdeme. Množství těchto podnikových odpadů zůstává meziročně v podstatě stejné, takřka šedesát procent z něj pak představují stavební a demoliční odpady (skupina 17 Katalogu). V roce 2013 jich bylo podle ČSÚ vyprodukováno na 12 mil. tun (podle CENIA 17,3 mil. tun v roce 2012 – údaje za rok 2013 dosud nejsou k dispozici). Statistické šetření ukázalo, že pouhá 2,4 % (300 podniků) z celkového počtu subjektů jsou zodpovědny za tři čtvrtiny podnikových odpadů.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Obce dle statistického šetření ČSÚ ve sledovaném roce vykázaly produkci 3,6 milionu tun odpadů (jde o odpad komunální + odpad podobný komunálnímu). Vůči roku 2012 se produkce odpadů v obcích zvýšila o 2,8 % (Cenia: oproti roku 2011 snížení o 3,7 %).

V roce 2013 bylo vyprodukováno 3,2 milionu tun komunálního odpadu, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 307 kg (CENIA v roce 2012: 5,188 mil. tun, 494 kg/os. za rok). V roce 2013 bylo podle údajů ČSÚ na jednoho obyvatele vytříděno 43 kg využitelných složek KO. Konkrétně se jednalo o 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatních odpadů na jednoho obyvatele. Za stejný rok uvádí společnost EKO-KOM tyto údaje: papír 18,4 kg, sklo 11,2 kg, plast 9,5 kg, kovy 9,0 kg, celkem vytříděné množství 48,1 kg/obyv.

Zatímco podle ČSÚ dosahuje podíl vytříděných využitelných složek KO zhruba 14 %, CENIA uvádí podíl energeticky využitých komunálních dopadů (R1) 11,8 % a podíl materiálově využitých komunálních odpadů (R2-N2, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 30,4. Velmi odlišné hodnoty ukazují, jak nekompatibilní jsou oba způsoby evidence odpadů, přestože je oba Česká republika oficiálně používá.

Rozdíly jsou podle ministerstva životního prostředí způsobeny odlišným zpracováním dat, jinou metodikou sběru a odlišnou definicí komunálních odpadů. MŽP používá pro své účely výhradně data, získaná z evidence odpadů ISOH. „Zvykejme si, že budeme používat data podle MŽP,“ říká v této souvislosti Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP. Na druhé straně stojí data ČSÚ, získávaná podle metodik Eurostatu, kterému dále reportuje. „ČSÚ je respondentem pro Eurostat a máme v EU dobré postavení i díky pravidelnému poskytování quality reportů, podle kterých Eurostat hodnotí vývoj a trendy v dané zemi,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „Odpadářský ISOH byl vytvořen pro kontrolní účely a sledování cest odpadů mezi provozovnami. Údaje ISOH by Eurostat těžko bez problémů přijal.“

Přesto se však oba úřady snaží, aby se statistika v ČR sjednotila. „Jednáme, aby byla používána sjednocená statistická data a posílila se kredibilita ČR,“ říká Jaromír Manhart.

„Na jednotných datech se domluvíme brzy. Není důvod, proč by se naše statistika neměla používat i na vnitrostátní úrovni. Běžně ji používají i jiná ministerstva (MPO, MZE),“ uzavírá Jiří Hrbek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *