Proč se u nás nevyužívají stavební recykláty?

Stavební a demoliční odpady nás provázejí prakticky celý život. Je také dostatek recyklátů. Proč se však nepoužívají?

Jedná se především o vybydlené domy a stavby, které je nutné rozbourat, či zrekonstruovat, ale i stavby typu vozovek a chodníků, které dosloužily svému účelu a je nutné je minimálně opravit.

Stavební a demoliční odpad u nás (stejně jako v okolních státech) zpracovává poměrně dosti velká skupina firem a jednotlivců. Tudíž je i dostatek výstupní suroviny po recyklaci stavebních a demoličních odpadů – tedy stavebních recyklátů.


Stavební recykláty jsou druhotnou stavební surovinou, která je užívána ve výstavbě nových objektů. Nahrazují především přírodní kamenivo, kterého je zbytečné užívat do staveb tak velké množství. Cena pořízení přírodního kameniva je poměrně vysoká a krize nutí na stavbách více šetřit – právě třeba větší náhradou přírodního kameniva stavebními recykláty.

Bohužel je zatím u nás vlastní náhrada přírodního kameniva dosti malá, pohybuje se jen kolem 6-7 % z celkového množství použitých materiálů. A to je v porovnání s jinými vyspělými státy (hlavně Německem) příliš málo.

Proč tomu tak je? Především stále přetrvává obava, hlavně projektantů, z náhrady přírodního kameniva stavebními recykláty. Také legislativa takové náhrady plně nepodporuje. Mnozí producenti stavebních recyklátů nedovedou vyprodukovat zcela čisté, neznečištěné stavební recykláty, jejichž využití by bylo pro stavbu přínosem, a mnozí stavitelé zase nedovedou takovouto náhradu vždy správně aplikovat.

Určitě však stojí za zváženou se o to pokusit, abychom například nemuseli ničit přírodu otevíráním nových lomů a pískoven.

Dr. Vlastimil Boháč

Zdrojem SDO jsou hlavně rekonstrukce domů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *