Autor
Kategorie:
Praxe

Pro recyklaci plastových oken je potřeba funkční systém

Plastová okna jsou stavebními komponenty s dlouhou životností. Počet dosloužilých oken z PVC je proto do dnešní doby velmi malý. Teprve v blízké budoucnosti je třeba díky vysokému podílu na trhu počítat se zvýšeným počtem oken určených k recyklaci.

Hospodárné využití možnosti recyklace závisí mimo jiné na fungujícím sběrném systému kvalitního PVC. V současnosti funguje systém recyklace odřezků a zbytků z výroby plastových oken. Zde se nejlépe osvědčil uzavřený tok suroviny v daném oboru: výrobce oken-recyklátor-výrobce profilů.

V ČR působí několik firem, které se recyklací odřezků výrob plastových oken zabývají. Tyto specializované firmy odkupují odřezky i špony vysoce jakostního PVC-U od výrobců plastových oken (cena je kolem 10 Kč/kg) a samy odvážejí k dalšímu zpracování. Například společnost Marotta, s. r. o. v současné době zpracovává více než 250 000 kg PVC měsíčně ve dvou výrobních závodech. Hlavním výrobním programem v jednom ze závodů v Komorovicích je výroba hladkého kanalizačního potrubí z PVC. Kapacita výrobní linky na plastové potrubí činí tři tisíce kilometrů ročně.


NA RECYKLACI OKEN JE JEŠTĚ ČAS

Celosvětově zatím není mnoho zkušeností s recyklací „spotřebovaných“ plastových oken nebo se jich v odpadu zatím objevuje velmi málo. Technicky je však recyklace vyřešena již dnes. Vzhledem k vysokým nákladům na manuální separaci jednotlivých okenních komponentů (sklo-kování-těsnění-ocelová výztuž) byla již vyvinuta a zprovozněna automatická zařízení na zpracování starých plastových oken. Sklo, ocel a těsnění jsou oddělena, zbylé PVC vyčištěno, zkontrolováno a dále děleno na menší kusy (granulát). Takto získaný PVC recyklát je potom zpracován pro plnohodnotné plastové profily. Může se to však podařit pouze za předpokladu, že je zpracováván stejný typ PVC z profilů odpovídajících určitému kvalitativnímu standardu.

Pokud je to nutné, musí být recyklát dále stabilizován. Výrobce okenních profilů, společnost Trocal, vyvinula technologii tzv. koextruze. Jde o technologii současného vytlačování dvou materiálů. Takto vyrobené profily se skládají z recyklovaného jádra (70 %), koextruzní technologií obaleného čerstvým PVC (30 %). Tím je pak zaručena barevná stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Odstraňují se tak i nedostatky povrchových ploch způsobené různými barevnými odstíny recyklátu získaného nedokonalým čistěním.

VELMI DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Pouze nepatrná část PVC používaného ve stavebnictví se dostává do režimu odpadů díky tomu, že životnost výrobků z PVC je mimořádně dlouhá. Nejstarší plastová okna v zemích západní Evropy (Německo, Velká Británie) dovršila podle výrobců stáří 25-30 let, ale rozhodně o nich nelze tvrdit, že již dosloužila. Obecně se životnost plastových oken uvádí mezi 40-50 lety, zejména vzhledem k použité technologii kování, které se časem opotřebuje. V ČR byla první plastová okna instalována v roce 1991.

Na základě dlouholetého výzkumu a zkoušek bylo zjištěno, že staré PVC profily mohou být recyklovány bez jakékoli ztráty kvality nejméně osmkrát. Při předpokládané životnosti okenního kování 30 let tak můžeme se stávajícími plastovými okny počítat ještě 240 let bez jakéhokoli zatížení životního prostředí.

Zdroj: www.trocal.cz, www.veka-recycling.co.uk/service

 

PVC Z EKOLOGICKÉHO HLEDISKA

Základní surovinou pro výrobu PVC je chlor, který se vyrábí energeticky náročnou elektrolýzou vodného roztoku kuchyňské soli. Z meziproduktu vinylchloridu (který je toxický) se polymerizací vyrobí polyvinylchlorid (PVC) – chemicky stabilní a zdravotně nezávadný.

Polymer se mísí s různými přísadami – změkčovadly, stabilizátory, mazivy a modifikátory. Tvrdý PVC se používá na trubky, profily, desky, apod. Změkčený PVC na výrobky polotuhé až elastické (fólie, nádoby, hračky, ochranné rukavice atd.). PVC je jedním z nejpoužívanějších plastů, přibližně polovina z celosvětově vyráběného množství se používá ve stavebnictví.

Většina PVC výrobků je považována za neškodnou při správném zacházení. Některé přísady a změkčovadla se však mohou z PVC výrobků uvolňovat. Stejně tak není vhodné výrobky PVC spalovat v běžných zařízeních kvůli možnosti uvolňování volného chloru. Zařízení s čištěním spalin (spalovny KO, cementárny) však volný chlór zachycují. Vzhledem k vlastnostem je nejvýhodnější recyklace vysloužilých PVC výrobků, tam kde je to možné.

Program Zelená úsporám podpořil výměnu starých netěsnících oken za moderní – v naprosté většině jde o okna z PVC.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *