Autor
Kategorie:
Praxe

Přísnější pravidla pro průmyslové znečištění

Europoslanci v parlamentním výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu podpořili pozměňující návrh, který by národním orgánům neumožňoval udílet průmyslovým podnikům tak rozsáhlé výjimky z pravidel pro znečištění ovzduší jako jsou ty, které požadují vlády zemí EU. Pozměňovací návrh se týkal...

Europoslanci v parlamentním výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu podpořili pozměňující návrh, který by národním orgánům neumožňoval udílet průmyslovým podnikům tak rozsáhlé výjimky z pravidel pro znečištění ovzduší jako jsou ty, které požadují vlády zemí EU. Pozměňovací návrh se týkal novely směrnice o průmyslovém znečištění (IPPC), která má zkombinovat sedm stávajících směrnic do jediné směrnice o průmyslových emisích (IED).

Smyslem celé novely je lepší implementace stávajících pravidel, která mají zabránit průmyslovým podnikům v nadměrném znečišťování ovzduší, půdy a vody. Podle ní podniky musí do svých provozů zavést tzv. nejlepší dostupné technologie (BAT).

Potíž je ale v tom, že legislativa v současné podobě umožňuje státům udílet průmyslovým podnikům rozsáhlé výjimky. Od roku 1996, kdy IPPC vstoupila v platnost, zavedlo BAT pouze 50 % podniků, kterých se směrnice týká. Evropská komise pro podezírá státy, že flexibilitu směrnice zneužívají. Dosavadní legislativa totiž umožňuje zohledňovat před případným zavedením čistší technologie také technické charakteristiky a podmínky okolí daného provozu a je na národních orgánech jak tyto okolnosti vyhodnotí.

Europoslanci proto nyní navrhují zpřísnit požadavky tak, aby národní orgány nemohly do budoucna tak snadno vydávat povolení na vypouštění znečišťujících látek provozům, které čistší technologie nezavedly. V návrhu se nyní píše, že výjimky není možné udělit v případě, že „hrozí nenaplnění standardů kvality životního prostředí“. Pokud výjimku naopak provoz dostane, nesmí to „vést k významným dopadům na životní prostředí v daném místě“.

Výjimku by podle poslanců mohly získat pouze provozy, u nichž by studie prokázaly, že jim specifické geografické nebo environmentální podmínky v dané lokalitě implementaci BAT neumožňují, nebo takové, u nichž by v důsledku technických rysů daného provozu náklady na zavedení nejlepší technologie neúměrně převyšovaly přínosy z ochrany životního prostředí.

Plenární zasedání by o návrhu výboru mělo hlasovat v červenci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *