Přísnější pravidla pro emise skleníkových plynů

Evropská komise navrhla nařízení, kterým významně zpřísňuje monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů zejména z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) či z letecké a námořní dopravy. Členské státy každoročně připravují inventury skleníkových plynů, které se používají k...

Evropská komise navrhla nařízení, kterým významně zpřísňuje monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů zejména z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) či z letecké a námořní dopravy. Členské státy každoročně připravují inventury skleníkových plynů, které se používají k posouzení pokroku v plnění cílů stanovených Kjótským protokolem.

Předkládané nové nařízení posiluje mechanismy monitorování a vykazování emisí v souladu s požadavky balíčku pro oblast klimatu a energetiky z roku 2009. Navrhované nařízení jde dokonce dále než Kjótský protokol. Úprava mechanismu pro monitorování se týká i sledování a vykazování emisí vnitrostátními orgány. Nařízení vstoupí v platnost po schválení Radou a Evropským parlamentem.

Komise se nyní více zaměřuje na emise ze zemědělství a lesnictví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *