Autor
Kategorie:
Praxe

Přísnější normy pro sběr a zpracování elektroodpadu

Kolektivní systémy zajišťující sběr vyřazených elektrozařízení a zároveň sdružené v mezinárodní asociaci WEEE Forum se rozhodly přijmout přísnější směrnice, týkající se provozování sběrných míst, dopravy a zpracování elektroodpadu.

Vytvoření jednotných evropských standardů měl za úkol mezinárodní projekt WEEELABEX, na jehož přípravě se podílel i český zástupce – nezisková společnost ASEKOL (viz časopis Odpady 2/2011). Konkrétní podoba standardů WEEELABEX byla poprvé veřejně prezentována na mezinárodní konferenci Zpětný odběr 2011 v Praze.

Norma WEEELABEX se zabývá sběrem, dopravou a zpracováním všech odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a klade důraz na prevenci a zmírnění nepříznivých vlivů sběru a skladování. Cílem je minimalizovat emise, bránit nevhodnému odstraňování OEEZ, jeho nelegální přeshraniční přepravě a v neposlední řadě také přepravě, která, ačkoli je legální, porušuje podmínky standardu. Závazné plnění celého komplexu standardů by mělo být zavedeno nejpozději do konce roku 2013.


Nové státy EU mají možnost standardy zavést ještě o rok později. Dlouhý časový horizont je způsoben jednak přísností norem i množstvím zainteresovaných stran. Implementace změn není starostí pouze kolektivních systémů, ale i jejich dodavatelů – např. dopravců a zpracovatelů.

„Co děláme my, je velmi podobné tomu, o co se také snaží Evropský parlament. Myšlenka jednotných norem v rámci Evropy vznikla již v roce 2002, ale cesta k finální podobě, která spatřila světlo světa tento rok, nebyla jednoduchá. Šlo nám především o vylepšení procesů zacházení s vysloužilými elektrozařízeními, protože v současné době s nimi často není nakládáno způsobem, který by byl ohleduplný k životnímu prostředí. Druhým cílem bylo zvýšení efektivity procesů. Snahou je vytvořit stejné podmínky pro celé fungování trhu,“ říká generální tajemník organizace WEEE Forum Pascal Leroy.

Zdroj: Asekol

 

ZMĚNY PŘI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM PODLE NOVÉ NORMY WEEELABEX

nepropustný povrch skladovacích ploch elektroodpadu

vybavení pro zachycování dešťových vod u skladovacích ploch bez zastřešení

zařízení pro chlazení, zařízení s CRT obrazovkou, ploché TV / monitory a zářivky a výbojky musí být chráněny proti povětrnostním vlivům

přechodné skladování zařízení pro chlazení bez ochrany před povětrnostními vlivy je dovoleno maximálně v délce 1 měsíce

maximální množství elektroodpadu na skladě u zpracovatele musí být v souladu se zákonnými požadavky. Kde taková opatření nejsou, skladové zásoby nesmí překročit množství, které může být zpracováno během 6 měsíců

během sběru a dopravy nesmí být elektroodpad smíchán s jinými druhy odpadu ve stejném kontejneru nebo nádobě – zařízení s CRT obrazovkou a ploché TV a monitory (LCD, plazma) musí být udržovány v odděleném odpadním toku

v průběhu nakládání, dopravy a skladování elektroodpadu musí být pozornost věnována např. zabránění poškození chladicího systému u zařízení pro chlazení či zamezení rozbití zařízení s CRT obrazovkou vedoucímu k příp. úniku luminoforu

není dovoleno nekontrolované vysypávání zařízení s CRT obrazovkou, plochých TV a monitorů, zařízení pro chlazení a zářivek, výbojek z kontejnerů

Na přípravě evropských standardů se podílel také Mgr. Jan Vrba z Asekolu (zde na konferenci Zpětný odběr).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *