Případ Nisa Recycling se začíná řešit

Do areálu bývalého teletníku v Arnolticích byly v roce 2005 a 2006 dovezeny v rámci přeshraniční přepravy odpady plastů a textilu z Německa. Poslední provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů (společnost Nisa Recycling, s. r. o.) v roce 2010 opustil a na lokalitě zanechal všechny...

Do areálu bývalého teletníku v Arnolticích byly v roce 2005 a 2006 dovezeny v rámci přeshraniční přepravy odpady plastů a textilu z Německa. Poslední provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů (společnost Nisa Recycling, s. r. o.) v roce 2010 opustil a na lokalitě zanechal všechny odpady, které byly v době provozu zařízení přijaty (zhruba 9000 tun odpadů). Poté začala společnost měnit majitele a přestala komunikovat s úřady, ani neprováděla nápravná opatření, uložená ČIŽP.

Po dlouhých jednáních zástupců MŽP, ČIŽP a Libereckého kraje s německou SAA agenturou se našlo řešení, aby mohly být odpady z lokality odvezeny. V současné době probíhá 1. etapa odvozu zhruba 4500 tun odpadů a sanace skladovacích prostor, která bude financována německou stranou.

Ve druhé etapě by měly být odvezeny a předány k odstranění zbývající odpady a vyklizen celý prostor bývalé provozovny. Tyto práce bude na základě rozhodnutí ČIŽP o výkonu náhradního plnění za povinný subjekt, tj. Nisa Recycling, s. r. o., vykonávat Liberecký kraj.

V areálu bylo uloženo na 9000 tun odpadů, nejspíše nadsítné frakce z MBÚ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *