01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PŘEHLED LEGISTATIVY

PLATNÉ PŘEDPISY K 1. 1. 2000 Obecně závazné právní předpisy pro oblast odpadového hospodářství Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. - 125/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly,...

PLATNÉ PŘEDPISY K 1. 1. 2000

Obecně závazné právní předpisy pro oblast odpadového hospodářství

Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. - 125/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů - 31/199 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech - 99/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) - 337/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady - 338/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nabezpečných vlastností odpadů - 339/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivací, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití - 340/1997 Sb.

Novela zákona o odpadech č. 125/1997 Sb., schválená dne 24. 1. 2000. Číselné označení a nabytí účinnosti závisí na termínu otištění ve Sbírce zákonů.

Metodické pokyny, návody a sdělení

Metodický pokyn č. 5 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8035 "Skladování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek" - Věstník MŽP ČR č. 4/1996.

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR k zabezpečení skládek, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a §14 písm. b) zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č. 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb. - Zpravodaj MŽP ČR č. 1/1997.

Metodický pokyn č. 1 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR - vydané odvětvové normy odpadového hospodářství TNO 83 8036 "Skladování odpadů - provozní řád a monitorování skládek" - Věstník MŽP ČR č. 2/1997.

Metodický pokyn č. 7 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29. 4. 1998 čj. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů) - Věstník MŽP č. 3/1998.

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o vydání Metodického pokynu k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadů - Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993.

Sdělení č. 2 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o akreditaci státní zkušebny - Věstník MŽP ČR č. 2/1994.

Sdělení č. 8 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na odbornou způsobilost osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadů podle § 4 odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech - Věstník MŽP č. 3/1998.

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů - Věstník MŽP č. 4/1998.

Sdělení č. 16 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31. 7. 1998 - Věstník MŽP č. 4/1998.

Sdělení č. 10 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů - Věstník MŽP č. 5/1999.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down