Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Představují výkupny druhotných surovin pomoc, nebo spíše hrozbu?

Výkupny druhotných surovin dávají občanům jednoduchou možnost zbavit se specifického odpadu, zejména pak kovového šrotu, navíc s vidinou finančního zisku. Zároveň však s sebou nesou i značnou kontroverzi způsobenou právě peněžní motivací.

Ve sběrnách totiž nezřídka končí kradené komodity, jako jsou železniční koleje, dopravní svodidla či víka od kanálů, jejichž absence může ohrozit životy lidí. Vidina finančního zisku je rovněž příčinou nezákonné demontáže spotřebičů, které se tak nedostanou k recyklaci v režimu zpětného odběru.

TÉMĚŘ POLOVINA VÝKUPEN HŘEŠÍ

Tyto problémy dokumentují v podstatě pravidelně i výsledky kontrol České inspekce životního prostředí, která si je kontroverze spojené se sběrnami dobře vědoma. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, Policií ČR a dalšími institucemi v roce 2012 navštívila 383 výkupen po celé republice a prohřešky či porušení zákona zaznamenala u 181 z nich. Téměř polovina výkupen tak nějakým způsobem hřeší, sami inspektoři často říkají, že na spoustu dalších přestupků navíc vůbec nepřijdou. Inspekce při poslední kontrole udělila pravomocné pokuty ve výši 6,174 mil. Kč.


Nejzávažnějším proviněním je především odkup kradených komodit, jako jsou železniční koleje, dopravní značky a svodidla nebo víka od kanálů. Jejich absence na původních místech může vést k ohrožení zdraví nebo života občanů. »Narazili jsme například na téměř 8 tun kradených svodidel, za které ‚sběrač‘ utržil 42 000 korun, přičemž jejich reálná cena při pořízení byla až desetkrát větší,« popsala bohužel nepříliš ojedinělý případ Jitka Jenšovská, zástupkyně vedoucího Odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí. Její slova potvrdil i Miloslav Kolín ze Správy železniční dopravní cesty České republiky: »Jen v loňském roce jsme evidovali 1122 případů krádeží materiálů na železnici, což představuje škodu ve výši skoro 33 mil. Kč.«

NEKOMPLETNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Riziko však nevzniká jen výkupem kradených surovin, ale i přijímáním nekompletních elektrospotřebičů. Je běžné, že lidé s vidinou zisku vymontují motor ze staré lednice a zpeněží jej ve sběrně. Výkupny však ze zákona nekompletní elektro a jeho komponenty vykupovat nesmí. »Z nekompletní lednice pak mohou unikat freony a další nebezpečné látky. Takové spotřebiče již nejsou předmětem zpětného odběru, zajištění jejich ekologické likvidace zbytečně zatěžuje obecní rozpočty,« vysvětlila Hana Ansorgová, manažerka komunikace neziskové organizace ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

Přestože zákon na nekompletní spotřebiče pochopitelně myslel a ve výkupnách by tato zařízení neměli přijmout, děje se tak. »Který majitel výkupny by něco takového na místě zkoumal, když se pro něj jedná o výhodný obchod?« ptá se Hana Ansorgová. V posledních letech navíc celý problém přiživují mnohdy i organizované skupiny podnikající doslova nájezdy na sběrné dvory, kde vybrané spotřebiče rozebírají a zpeněžitelné části odvážejí do výkupen. »Snažíme se proti tomu bojovat v rámci Fondu ASEKOL, který rozděluje dotace projektům zaměřeným na sběr a recyklaci. Velké množství žádostí o příspěvek se týká právě zabezpečení sběrných dvorů,« dodala Hana Ansorgová.

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI S VÝKUPNAMI

Existuje pro tak komplexní problém, který sahá od špatných lidských vlastností až po ekonomickou a sociální krizi, vůbec nějaké řešení? Na to se pokoušela najít odpověď mezinárodní konference Zpětný odběr 2013, pořádaná kolektivním systémem ASEKOL. K tématu výkupen přidalo své zkušenosti i několik zahraničních hostů, kteří potvrdili, že výkupny druhotných surovin nepálí jen Česko.

Zkušenost z Irska na konferenci přednesla vrchní superintendantka Irské gardy Anne Marie McMahon. V Irsku totiž ve výkupnách ročně končí až 15 tisíc tun kradených kovových odpadů. Z toho důvodu vznikla specializovaná policejní jednotka, která má za úkol kriminalitu spojenou se sběrnami potírat. Nejde však jen o policejní práci, jak uvedla McMahon, ale především o osvětu a prevenci, která cílí na zloděje, majitele výkupen, obce, ale i zpracovatele druhotných surovin.

Propracovaný systém spolupráce mnoha zainteresovaných institucí praktikují i ve Francii. Tamní situaci na konferenci představil Pierre-Marie Assimon z kolektivního systému Eco-systemes. Každá francouzská výkupna podléhá evidenci, zákazníci prokazují svou totožnost a veškeré platby probíhají bezhotovostně. Podobně je systém nastavený například i na Slovensku, kde jsou zákonem vymezeny určité skupiny odpadu, jako např. železniční komodity, které do výkupen smějí odevzdávat pouze právnické osoby činné v tomto sektoru podnikání.

V Německu a Rakousku jsou podmínky ještě přísnější, fyzické osoby mohou často předávat odpad jen obcím, výkupny slouží podnikatelům.

Je zřejmé, že výkupny s sebou nesou komplexní problém spojený navíc s drobnou kriminalitou, která však může mít fatální následky, a potenciálně i se závažnější kriminalitou hospodářskou. »Letošní ročník konference Zpětný odběr 2013 se stal platformou pro odbornou diskusi a věříme, že byl příspěvkem – krokem pro brzké systémové řešení,« uzavřela Hana Ansorgová.

 

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PROHŘEŠKY VÝKUPEN DRUHOTNÝCH SUROVIN

Výkup odpadu obecně prospěšného charakteru: železniční koleje, víka od kanálů, dopravní značky a svodidla

Výkup nepovolených druhů odpadu: elektrospotřebiče a jejich části, autovraky s provozními náplněmi ve sběrnách kovů

Překročení kapacity výkupny

Umístění autovraků na nezabezpečené ploše (pole, louky apod.)

Nezabezpečení odpadů před únikem škodlivin do přírody

Tzv. grily: zařízení sloužící k získávání barevných kovů z elektrospotřebičů

»Zpracovatelé elektroodpadu z mnoha důvodů, například kvůli neúměrným nákladům, vysloveně potřebují spotřebiče kompletní,« říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace neziskové organizace ASEKOL.

»Při kontrolách sběren jsme narazili například na téměř 8 tun kradených svodidel,« připomíná Jitka Jenšovská, zástupkyně vedoucího Odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí.

V Irsku vznikla specializovaná policejní jednotka, která má za úkol potírat kriminalitu spojenou se sběrnami, vysvětlila na konferenci vrchní superintendantka Irské gardy Anne Marie McMahon.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *