01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Představujeme

Představujeme VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) byl založen v roce 1951. Je nástupcem a pokračovatelem dvou významných výzkumných institucí: Státních výzkumných ústavů zemědělských v Praze (založených v roce 1919) a Moravského zemského zemědělského výzkumného ústavu v Brně (založeného v...

Představujeme

VÚRV

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) byl založen v roce 1951. Je nástupcem a pokračovatelem dvou významných výzkumných institucí: Státních výzkumných ústavů zemědělských v Praze (založených v roce 1919) a Moravského zemského zemědělského výzkumného ústavu v Brně (založeného v roce 1899).

Staré budovy ústavu pocházejí z počátku třicátých let. Byly navrženy a postaveny architekty Dlabačem, Tesařem a Kargerem ve stylu českého funkcionalismu. Budovy se nacházejí v parku, který představuje jedinečnou dendrologickou sbírku (nyní je zde téměř 600 stromů a keřů z třicátých let). Vzhledem k historické hodnotě starých budov a parku mají být vbrzku prohlášeny národní kulturní památkou.

Výzkumný ústav má několik odborů:

[*] Odbor agroekologie

Studuje základní problémy agroekologického charakteru, zejména ty, které jsou spojeny s adaptací konvenčních metod rostlinné výroby na nové ekologické a ekonomické podmínky. Zvláštní pozornost je věnována procesům probíhajícím v agroekosystémech (modelování produkčních procesů, výzkumu bilance hmoty a energie, integrované rostlinné výrobě, zavádění energetických a průmyslových plodin atd.). Výzkum se soustřeďuje na metody rekultivace, hlavně v oblastech poškozených dolováním a jinými činnostmi člověka, zvláště těžkými kovy a dalšími kontaminanty.

[*] Odbor genetiky a šlechtění rostlin

Genetické zlepšování plodin lze považovat za nejefektivnější způsob, jak zvýšit produkci a kvalitu plodin bez negativních vlivů na prostředí. Šlechtění na rezistenci ke škůdcům a chorobám a rovněž na efektivní využití živin může vést k omezení používání pesticidů a hnojiv.

[*] Odbor rostlinolékařství

Výzkumná činnost odboru je zaměřena na nové a progresivní metody diagnostiky rostlinných virů, bakterií a hub. Zavádějí se nové biotechnické a molekulární metody. Rozpracovávají se biologické metody ochrany rostlin proti bakteriálním a houbovým chorobám i hmyzu.

HLAVNÍ SMĚRY VÝZKUMU

[*] Zachování a využívání přírodních zdrojů (genofondu, půdy, vody).

[*] Zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin.

[*] Hodnocení a využití biologického potenciálu agroekosystému, management živin, ochrana rostlin.

[*] Setrvalé zemědělství a využití krajiny.

Mezi výzkumnými záměry ústavu pro roky 1999-2003 nacházíme například program: Technologie zpracování a využití hnojivých odpadů a způsoby omezování vlivu znečištěného životního prostředí na rostlinnou výrobu, jehož řešitelem je Ing. Jaroslav Váňa, CSc. Tento výzkum ekofytotoxikologických aspektů rostlinné výroby při využívání odpadů a v podmínkách antropogenního znečištění je zaměřen na eliminaci ekotoxikologických rizik zdokonalením technologií zpracování odpadů a na vypracování postupů omezení škodlivých vlivů antropogenní kontaminace. Vývoj technologie anaerobní digesce bude zaměřen na dvoustupňový proces a použití vysokosušinových biofermentorů. Vhodné odpady budou zpracovány s využitím fyzikálních a chemických metod. Pro snížení ekologických rizik budou vypracovány návody pro zemědělskou aplikaci neupravených i zpracovaných odpadů.

Dalším zajímavým výzkumným programem je téma: Nepotravinářská produkce, průmyslové a energetické rostliny, s řešitelem Ing. Zdeňkem Strašilem, CSc. Plocha pěstování nepotravinářské produkce může v příštích letech dosáhnout i u nás značných rozměrů a v řadě oblastí dokonce převažovat nad potravinářskou produkcí. Tato problematika je považována za jeden z klíčových směrů činnosti VÚRV jako ústavu s rezortní působností s tím, že bude řešena prioritně a komplexně.

Zdroj: VÚRV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down