Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Přebytek komodit je řešitelný

Jak pomoci trhu s druhotnými surovinami, o tom se domlouvali evropští ředitelé odborů odpadů.

Cílem je vyšší soběstačnost EU ve zpracování vlastního odpadu, nikoli kolísavá závislost na zájmu o zpracování tohoto odpadu ze vzdálených zemí. V Praze se 16. února sešli zástupci členských států EU – evropští ředitelé odborů odpadů – a projednali konkrétní návrhy jak krizi na trhu druhotných surovin zastavit. Jednání vedla ředitelka odboru EU Ministerstva životního prostředí ČR Veronika Hunt Šafránková. Načasováno bylo před zasedáním Rady EU pro životní prostředí, konané 2. března v Bruselu.

JAK STABILIZOVAT SYSTÉM?

Co lze tedy dělat, aby se evropský systém nakládání druhotnými surovinami stabilizoval? Účastníci setkání se shodli, že je třeba hledat pro druhotné suroviny nové trhy. Zabezpečit kapacity pro jejich zpracování, k čemuž mohou účastníky trhu motivovat daňové úlevy na podporu trhu s recykláty, využívání výrobků z recyklátů při veřejných zakázkách apod. Evropská komise by podle nich měla připravit podrobnou analýzu toků druhotných surovin a kapacit zařízení pro jejich zpracování a využití v Evropské unii. Dokumentovat, jaký rozdíl je mezi nabídkou a poptávkou v jednotlivých komoditách a jak naplnit recyklační cíle bez závislosti na vývozu.

Také Ministerstvo životního prostředí ČR má připravena některá opatření. Součástí protikrizového balíčku české vlády je podpora recyklace. To sníží naši závislost na dovozu primárních surovin, rozšíří pracovní příležitosti a omezí znečištění životního prostředí. Z Operačního programu Životní prostředí lze dotacemi podporovat kvalitní třídění v obcích a výstavbu dotřiďovacích linek.

SMĚSNÝ PLAST JE PROBLÉM

Podle společnosti EKO-KOM se společnosti, které působí v oboru druhotných surovin, shodují v názoru, že přebytek komodit je řešitelný s výjimkou směsného plastu, kde je nadbytek suroviny vázán na nízkou cenu ropy víceβ než na hospodářské potíže ve vyspělých zemích včetně ČR. Pouze pět členských zemí se přitom obává, že nenaplní obalové recyklační cíle, odpovídající obalové legislativě EU – právě v nich však je na rozdíl od ČR málo rozvinuté třídění odpadu. Kromě veřejných zakázek, které mohou podpořit odbyt druhotných surovin – „zelené nakupování“ – přijímají dobrovolné závazky v této oblasti i některé velké evropské firmy.

-ge-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *