Přebytečný proud mění oxid uhličitý na zemní plyn

Elektrický proud, který přebývá v době mimo špičky, a zejména noci, může snižovat naši produkci oxidu uhličitého.

Vědci Technické univerzity v Mnichově vyvíjí společně s ústavem Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) ve Stuttgartu a firmami Wacker Chemie a Clariant katalyzátory schopné měnit oxid uhličitý (CO2) na syntetický zemní plyn s pomocí přebytečného proudu. V rámci projektu iC4 (integrated Carbon Capture, Conversion and Cycling) podporovaného Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum částkou 6,3 mil. euro se zkouší na 250 typů katalyzátorů.

V pilotním zařízení MAN Diesel & Turbo v Deggendorfu dosahují první optimální katalyzátory s kobaltem stupně konverze CO2 na metan min. 92 % až více než 95 %. Potřebný vodík zajišťuje elektrolýza vody.

Zatím se snahy o skladování energie soustřeďovaly na vodík. Technické problémy kolem skladování vodíku, především ty spojené s užitím vysokého tlaku, a nutnost likvidace CO2 jako skleníkového plynu, obrátily pozornost na metan, resp. zemní plyn. Výroba syntetického zemního plynu neobsahujícího CO2 (na rozdíl od přírodního zemního plynu obsahujícího 10 % CO2 a bioplynu s obsahem až 50 % CO2) ani sulfan (H2S), je jako chemické skladování energie výhodnějším využitím přebytečného proudu než jeho ukládání v bateriích při jejich současném stupni vývoje. Například pro využití k pohonu automobilů a jako prostředek ke snížení podílu skleníkových plynů.

První katalyzátory s obsahem kobaltu dosahují stupně konverze CO2 na metan 92 až 95 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *