Pražská spalovna je ekonomicky efektivní

Závod na energetické využití komunálních odpadů - ZEVO v Praze-Malešicích přijímá - na 55 druhů odpadů, všechny patří mezi odpady "O" (ostatní).

Naprostá většina zpracovávaných odpadů spadá pod katalogové číslo 20 03 01 (Směsný komunální odpad), pouze pět procent jsou odpady jiných katalogových čísel.

Pražské služby, kterým s ZEVO patří, investují do jejich technologií značné finanční prostředky. V roce 2001 to bylo například vybudování technologie DeNOx s investicí 20 mil. korun, která snížila emise oxidů dusíku pod 200 mg/Nm3. Nový řídicí systém Delta V, instalovaný v roce 2006, stál kolem padesáti milionu korun.


V následujícím roce byla uvedena do provozu technologie DeDiox s investicí 260 mil. Kč, díky které se emise dioxinů a furanů snížily pod 20 % zákonného limitu. Ještě větší investicí, přes jednu miliardu korun, bylo v loňském roce vybudování kogenerační jednotky spolu s novým systémem DeNOx. Investice přinesla snížení emisí oxidů dusíku pod 100 mg/Nm3 a razantní zvýšení účinnosti celého procesu.

Dnes má ZEVO kapacitu 300 000 tun za rok, což je dostačující pro produkci odpadů v Praze. V současnosti proto není třeba směsn odpady z pražských domácností skládkovat. Termické využití redukuje objem komunálního odpadu o 90 %, jeho hmotnost se snižuje o 70 %.

Z procesu vzniká kolem osmdesáti tisíc tun strusky, kterou lze využít jako stavební materiál, a zhruba pět a půl tisíce tun železného šrotu.

Závod dodává teplo a elektřinu, dostačující pro zhruba 20 tisíc domácností (1000 TJ/rok tepla, 70 000 Mwh/rok elektřiny). Navíc kryje vlastní spotřebu, která je kolem 30 tis. MWh/rok. Vzhledem k obsahu biologicky rozložitelného odpadu je možné skoro polovinu vyrobené energie označit za energii „zelenou“.

Zdroj: Ing. Pavel Beran, Pražské služby, a. s., přednáška na semináři Odpady 2011 a jak dál, Watenvi Brno

 

Energie ze ZEVO by stačila zhruba 20 tisícům domácností

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *