Pražská čistírna blíže k cíli

Územní rozhodnutí o umístění stavby nátokového labyrintu na Císařském ostrově otevírá cestu k rekonstrukci a dostavbě Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Stavební práce by mohly být zahájeny do konce tohoto roku.

Celkové náklady tohoto projektu dosáhnou asi deseti miliard korun a Praha nadále usiluje o získání finanční podpory z Evropských fondů. Koordinaci činností má nyní na starosti bývalý hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. „Bez územních rozhodnutí bychom nemohli o prostředky z Evropských fondů vůbec žádat. Nyní je na řadě stavební povolení a vypsání veřejné soutěže,“ říká Petr Skokan.

Ve fázi dokončování expertních analýz je posuzování tzv. kalové koncovky. Primátor Prahy Pavel Bém podle svých slov nepodporuje ani výstavbu nové spalovny, která by likvidovala tyto finální kaly, ani se nekloní k metodě vyhnívání. Za perspektivní označuje metodu fermentace kalů, zároveň však dodává, že jde o otázku vysoce odbornou, o níž musí jednat expertní skupiny. Zmocněncem pro oblast kalové koncovky byl jmenován člen pražského zastupitelstva RNDr. Miloš Gregar. O řešení kalové koncovky má být rozhodnuto do konce letošního roku, takže stavba nátoku zřejmě započne, aniž by tento problém byl vyřešen.

Kromě nevyjasněných technologií se dostavba čistírny potýkala s odporem městské části Praha-Troja, která měla výhrady k postupům při územním řízení a bránila tak vydání územního rozhodnutí. Nyní došlo k dohodě. „Věcné připomínky k projektu budeme řešit ve vzájemné součinnosti města a městské části. Budeme se podílet na další projektové přípravě rekonstrukce a rozšíření čistírny a také na koncepčním řešení celé Trojské kotliny, které bude poté zahrnuto do nového územního plánu města. Umístění celoměstsky významné stavby je podle našeho názoru také nezbytné vyvážit investicemi do Trojské kotliny i infrastruktury městské části a jsem rád, že si to Praha uvědomuje,“ řekl tisku starosta městské části Praha-Troja Tomáš Drdácký. „Kategorickou podmínkou je, že do roku 2015 bude vymístěno kalové hospodářství čistírny a zmírní se tak dopady na toto území.“

Při jednáních se zástupci města a městské části dohodli o urbanistickém řešení stavby. Čerpací stanice například bude mít pouze podzemní, nikoli nadzemní část. Na projektu bude spolupracovat po celou dobu také architekt-krajinář jmenovaný městskou částí a ve spolupráci s městskou částí bude zadána studie urbanistického řešení Trojské kotliny, jejíž výsledky budou podkladem pro nový územní plán.

Z projektů, které Praha v městské části podpoří, je to například řešení dopravní obsluhy zoo, botanické zahrady, Trojského zámku a dalších turistických cílů v Troji, některé infrastrukturní projekty, opravy památek atd.

– kce –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *