Praha: To kouzelné slovo "monopol"

Hlavní město Praha má již dlouho potíže se zakázkami na svoz komunálního odpadu od občanů - smlouvy s firmami byly několikrát prodlouženy a skončí 31. října. Hledání řešení pro budoucnost je hrou s mnoha dramatickými zvraty.

Svoz komunálního odpadu nyní zabezpečují na většině území hlavního města Pražské služby, a. s. (PSaS). Na zhruba třetině území se o svoz odpadů starají společnosti Komwag, AVE nebo IPODEC, jejichž smlouva skončí 31. října tohoto roku.

Hlavní město, které má v Pražských službách zhruba dvoutřetinový podíl (viz box 2), již před časem oznámilo, že ho chce navýšit, a získat tak sto procent akcií. „Pro Prahu je výhodné, když bude činnosti v odpadovém hospodářství zajišťovat subjekt, který bude ve výlučném vlastnictví hlavního města,“ řekl v červenci na 19. jednání Rady hl. m. Prahy první náměstek primátora Jiří Vávra. „Po 31. říjnu 2014 pak budeme moci využít výjimku z působnosti zákona o veřejných zakázkách zakotvenou v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, tzv. in-house výjimku, a zadat zakázku přímo bez výběrového řízení,“ dodal Jiří Vávra (viz box 1).

Od zcela volné soutěže, která panovala v Praze před více než deseti lety, přes dominanci PSaS na většině území hlavního města, by nyní měla celý svoz odpadů ve městě ovládnout městem vlastněná společnost. Tato praxe není v ČR nijak vzácná, technické služby ve vlastnictví města zabezpečují odpadové hospodářství v mnoha sídlech, město Ostrava má stoprocentní podíl ve společnosti OZO.

MĚSTSKÉ ČÁSTI JSOU PROTI

Záměr se od počátku nelíbil několika městským částem, přesněji řečeno těm, kde sváží jiné firmy. Místostarosta Prahy 2 Jan Vaněk k tomu řekl: „Mrzí nás, že ze strany MHMP se nikdo nezeptal, co na rozhodnutí říkají jiné městské části. Praha 2 má ve svozové firmě Komwag 34% podíl. Pokud se tato firma nebude podílet na svozu, předpokládáme na příjmech z dividend, které jdou do rozpočtu městské části, propad v jednotkách milionů korun, v cenách akcií jde o propad v desítkách milionů. Znehodnotí se však i systém, který se tu budoval zhruba 20 let.“

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Přestože se vše dělo o prázdninách, bylo jasné, že do konce října tak moc času nezbývá. Stále však nebylo jasné, jak chce město tento přechod zvládnout po technické stránce. „Počátkem července nám zavolali z Pražských služeb a říkali: ‚Vám to od listopadu všechno skončí, nechcete nám ty vaše nádoby prodat?‘ A my jsme řekli, že ne. Jinak s námi nikdo nic neprojednal,“ vzpomíná předseda představenstva společnosti Komwag Jaroslav Stružka. Podobně popisoval jednání Magistrátu Roman Mužík, jednatel AVE CZ.

Na třetině území Prahy, kde by se měl změnit dodavatel služeb, je rozmístěno na 36 tisíc popelnic. Při změně svozové firmy by je bylo třeba prakticky najednou vyměnit za jiné.

Na jejich svoz je třeba zhruba 40 vozů, přičemž aspoň část z nich by měla splňovat normu EURO 4, jelikož jezdí v centru města. Celková potřebná investice se odhaduje na přibližně 300 mil. Kč. Nákup technického vybavení i nákup akcií minoritního vlastníka měly podle mluvčího firmy Radima Many financovat samotné Pražské služby. Podle opozice na radnici by taková investice ohrozila finanční stabilitu společnosti. Zástupci městských částí proto neskrývali obavy, že dojde ke skokovému zvýšení poplatků za svoz odpadů, jemuž se nebudou moci bránit.

Mluvčí PSaS řekl, že výše poplatku je určována Magistrátem HLMP a restrukturalizace jako taková na konečné ceny poskytovaných služeb nebude mít dopad. Zároveň však připomenul, že poplatek za svoz odpadu v Praze je jeden z mála poplatků, který v průběhu minulých deseti let nedoznal téměř žádného navýšení.

Nejde však jen o kontejnery a svozové vozy. Na třetině svozu v Praze se podílí zhruba 500 lidí ve všech oborech. „Dvacet let jsme se učili obsluhovat Vinohrady, víme kde jsou popelnice, spolupracujeme s majiteli,“ vypočítává Jaroslav Stružka. Jeho slova potvrzuje Martin Mysliveček, ředitel provozovny Praha v AVE CZ: „Máme na 2500 smluv s majiteli domů o vynášce a zanášce popelnic, což je placená služba. Pracovníci svozu také mají klíče od domů, aby se pro kontejnery dostali. Nevíme, jak bude tato služba pokryta po prvním listopadu.“ „Zanáška není povinným servisem, ale je na majiteli objektu, aby zajistil bezproblémový přístup na stálé stanoviště sběrných nádob, nebo přistavil sběrné nádoby na místo přistavení na veřejné komunikaci (viz. Vyhláška o nakládání s odpady na území hl. m. Prahy),“ reaguje Radim Mana.

Svozové firmy se logicky plánům Prahy bránily. Roman Mužík z AVE CZ řekl: „Svoz odpadů je veřejná služba a měla by být vysoutěžená. Použití výjimky pro in-house je podle nás nezákonné a chceme ho napadnout u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naše služby však budeme poskytovat v plném rozsahu do posledního dne,“ slibuje.

NEČEKANÉ ZVRATY

V srpnu hlavní město oznámilo, že si za 15 milionů korun zapůjčí akcie od společnosti NHL, což ulehčí další postup do doby, než budou definitivně odkoupeny. Pražské služby v přípravě na první listopad zahájily restrukturalizaci společnosti.

Potom však společnost Northward Holdings Limited (NHL) oznámila, že svou pětinu akcií neprodá. Tím padly plány pražského Magistrátu na kompletní ovládnutí svozu a pohodlné zadávání zakázek in-house. Nebylo však jasné, zda to není ze strany NHL jen úhybný manévr, jak zvýšit cenu svého podílu (což už se v průběhu jednání stalo). Náměstek primátora Jiří Vávra (TOP 09), který měl celý obchod na starost, urychleně odjel na dovolenou, takže jeho vyjádření nezískala ani ČTK.

Další dramatická peripetie na sebe nenechala dlouho čekat: společnost NHL prodala své akcie holdingu EP Industrie, jehož majoritním vlastníkem je Daniel Křetínský. Podíl v Pražských službách byl nakoupen prostřednictvím firmy AVE CZ, která díky postupu svého vlastníka zjevně nepřijde o svozy v několika městských částech. Tato jistota však asi nevyváží akvizici ve výši minimálně 800 milionů korun. Odborníci spekulují, že pro nového vlastníka akcií může být zajímavé lepší postavení v tendrech, které budou vypsány na svozy, nebo v přístupu k malešické spalovně.

Jaký bude další postup nového minoritního vlastníka akcií Pražských služeb, není zatím jasné. Při koupi akcií uvedl člen představenstva EP Industries a jednatel AVE CZ Jiří Nováček: „Věříme, že se nám nyní podaří vyjednat s dalším akcionářem, hlavním městem Prahou, takové řešení, které zabrání kolapsu Pražských služeb a zajistí nastavení efektivního systému svozu a likvidace odpadu v hlavním městě.“

V reakci na nastalou situaci schválili pražští radní tuto rošádu: Pražské služby budou nadále zajišťovat jen komerční svozy od firem a živnostníků. Svoz komunálního odpadu má být takzvaně propachtován Technické správě komunikací (TSK). Vzhledem k nutnosti svolat valnou hromadu a povinným lhůtám se to stihne tak tak před posledním říjnem.

BOX1: ZADÁVÁNÍ „IN-HOUSE“

Vztahuje se na zakázky, jejichž předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva (výjimka z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, stanovené v § 18 odst. 1 písm. j).

Nutné je současné splnění podmínek:

zadavatel má k osobě výlučná majetková práva (zadavatel je 100% akcionářem či jediným společníkem),

osoba vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele, resp. kterákoliv jiná činnost vykonávaná pro ostatní osoby musí mít pouze okrajový charakter.

BOX 2: MAJETKOVÁ STRUKTURA

Hlavní město drží 76,92 % akcií Pražských služeb. Zbytek patří šesti dalším subjektům. Největší část (19,3 %) vlastnila společnost Northward Holding Limited (NHL), která ji před časem koupila od skupiny Natland. Zbývající necelá čtyři procenta pak vlastní malí akcionáři. Společnost NHL několikrát deklarovala zájem prodat svůj podíl, cena se postupně vyšplhala na skoro miliardu korun. Záměr odkoupit minoritní podíl a převést jeho vlastniství na hl. m. Prahu napadl jeden minoritních vlastníků: „Nevidíme důvod, proč by Pražské služby měly financovat nákup akcií ve prospěch jediného akcionáře jen proto, aby tento akcionář mohl společnost ovládnout a vytěsnit z ní minoritní akcionáře,“ upozornil ve zprávě ČTK advokát akcionáře Filip Behenský. Žalobu (která se množná vlivem nových událostí stane bezpředmětnou) by měl senát projednat v řádu měsíců.

Hlavní město odsunuje otázky kolem organizace nakládání s odpady už několik let.

„Svoz odpadů je veřejná služba a měla by být vysoutěžená,“ říká jednatel AVE CZ Roman Mužík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *