Autor
Kategorie:
Praxe

Pracovníci nevědí, na jaké ochranné pomůcky mají od firem nárok

Zkušenosti odborníků ukazují, že mnozí pracovníci netuší, na jaké osobní ochranné pracovní prostředky mají od zaměstnavatele nárok. Výbavu si pořizují ze svého, mnohdy pod hrozbou neoprávněné pokuty.

Jestliže pracujete v rizikovém prostředí, zaměstnavatel má povinnost zajistit vám různé ochranné prostředky – například respirátory, protihluková sluchátka, svařovací kukly, ochranné oděvy, brýle nebo rukavice. Zvláště pak, pokud se pohybujete v pracovním prostředí, kde vám hrozí bezpečnostní rizika, jež nemůže zaměstnavatel zcela odstranit. „Pokud vám podnikatel ochranné pracovní prostředky nepředal, požadujte nápravu. Vaší povinností ani není si tuto výbavu pořizovat z vlastních prostředků, i když vás k tomu podnikatel vybídne. V případě, že tento pokyn neuposlechnete, zaměstnavatel vás za to nemůže pokutovat. Firma rovněž nesmí nahrazovat osobní ochranné pracovní prostředky žádnou finanční kompenzací,“ upozorňuje Jiří Tuháček ze společnosti Kimberly-Clark Professional.


STÍŽNOST NA ZAMĚSTNAVATELE

Je běžnou praxí, že mnozí podnikatelé nechtějí navyšovat své náklady o dodatečné výdaje za nákup, údržbu a obnovu ochranných pracovních prostředků. Zaměstnanci jsou pak nuceni používat například roušky, rukavice, brýle nebo helmy na samé hranici životnosti. „Jestliže se domníváte, že vám zaměstnavatel neposkytl ochranné prostředky v odpovídající technické kvalitě nebo je nepředal vůbec, můžete se obrátit na odborovou organizaci a podat stížnost. Celou záležitost lze připomínkovat rovněž u oblastního inspektorátu práce. Pokud se vám v práci stal úraz v důsledku porušení předpisů zaměstnavatele, je možné tuto věc řešit i soudní cestou,“ říká Jiří Tuháček ze společnosti Kimberly-Clark Professional.

POZOR NA POVINNÉ ŠKOLENÍ

Povinností zaměstnavatele je rovněž proškolení zaměstnanců v oblasti ochrany a zdraví při práci. Pokud pracujete například na staveništi nebo jiném rizikovém prostředí, firma je povinna vás seznámit s možnými riziky, odpovídající organizací práce i pracovními postupy. Jestliže přicházíte do firmy jako nový zaměstnanec, musíte projít předepsaným vstupním školením. Opakovaná školení se pak týkají všech zaměstnanců, kteří musí být pravidelně informováni o předpisech i problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Školení k bezpečnosti a ochraně zdraví je současně závazné i pro vás. Pokud se na něj nedostavíte, může to zaměstnavatel interpretovat jako pracovní nekázeň a rozvázat s vámi pracovní poměr.

Proškolení zaměstnanců v oblasti ochrany a zdraví je povinností zaměstnavatele. Pracovník je zase povinen ho absolvovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *