Pozor na "nerovnoměrné kapacity"

Oborové sdružení STEO (Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů) reaguje na dokument a plánované cíle odpadového hospodářství.

S cíli, jak je uvádí materiál Evropské komise, nelze nesouhlasit. V dokumentu jsou však i body, nad kterými je nutno se pozastavit. Například formulace: „Rekuperace energie u dále nepoužitelného či nerecyklovatelného odpadu… bude vyžadovat účinnější využívání v současné době nerovnoměrně rozdělené rekuperační kapacity v EU a také přijetí opatření k zamezení nadměrné kapacity.“

Nerovnoměrně rozdělenou kapacitu spaloven má již nyní sousední Německo. Nestojí za uvedeným výrokem snaha o zajištění odpadu pro tato zařízení ze sousedních zemí s nedostatečnými kapacitami pro EVO, tedy z ČR? Odpad, vznikající hlavně v aglomeracích, by měl být využit v místě svého vzniku pro výrobu tepelné a elektrické energie, zejména s ohledem na to, že odpad je zdroj energie s výhřevností dosahující úrovně hnědého uhlí a může nahradit fosilní zdroje. Vývoz energeticky využitelného odpadu do zahraničí je nehospodárný a děje se zpravidla za nevýhodných podmínek (za odpad se platí a původce odpadu na své náklady si musí odvézt zbytky po spalování zpět do své země a zde je uložit). Je nepřípustné, aby uvedeným dokumentem EK konzervovala „současnou nerovnoměrně rozdělenou kapacitu zařízení na energetické využívání odpadů“ a „tolerovala vyšší objem přepravy odpadů v rámci EU“ bez vyhodnocení dopadů takového řešení na životní prostředí. Legitimním cílem musí být naopak vytvoření rovnoměrné optimální kapacity zařízení v rámci EU s minimálními celkovými dopady na životní prostředí.

Jiřina Vyštejnová

Sdružení STEO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *