01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poznámky k ekonomice kompostáren

V různých rozvojových koncepcích a plánech jsou uváděny údaje o ekonomice kompostáren. Hodnoty v těchto materiálech se pohybují v rozmezí až několika set procent. Faktorů, které ovlivňují ekonomiku kompostáren, je však mnoho, a je nutné je konkrétně zahrnout do rozhodování o výstavbě. Nerozhodujeme...

V různých rozvojových koncepcích a plánech jsou uváděny údaje o ekonomice kompostáren. Hodnoty v těchto materiálech se pohybují v rozmezí až několika set procent. Faktorů, které ovlivňují ekonomiku kompostáren, je však mnoho, a je nutné je konkrétně zahrnout do rozhodování o výstavbě. Nerozhodujeme o jakési virtuální kompostárně, ale o zcela konkrétním, "našem" provozu.

Výstavba kompostáren je žádoucí, a proto je významně finančně dotována jak státem, tak ze strany EU (až 75 % tzv. uznatelných nákladů). Vidina získání poměrně velkých nevratných finančních dotací na výstavbu vede často ke snaze celkovou ekonomiku kompostárny vylepšovat. Při tvorbě ekonomického modelu jako podkladu pro žádost o veřejnou finanční podporu není výjimkou nadhodnocení výnosů z provozní činnosti, podhodnocení vlastních provozních nákladů, nebo dokonce jejich jednoduchá číselná úprava. Děje se tak proto, aby byla papírově prokázána tzv. ekonomická udržitelnost projektu a nárok na přiznání dotace.

Praxe ukazuje, že je někdy problémem získat dostatek odpadů v takové rozmanitosti a kvalitě, jaké jsou požadovány recepturou pro výrobu kompostu, a navíc za plánovanou cenu. Provozovatel musí při příjmu odpadů jít často pod cenu. Na druhé straně si ekonomicky vypomáhá tím, že přijímá ke zpracování kaly z ČOV, za něž může požadovat až několikanásobně vyšší cenu než např. za odpad ze zeleně. Daná receptura na výrobu kompostu tak nezřídka není dodržována a umocňuje obecně známé problémy s odbytem kompostu v naší republice. Požadavek, aby obtížně nalezený odběratel za kompost ještě zaplatil, je téměř z jiného světa.

Před rozhodnutím o výstavbě kompostárny je třeba velice důkladně provést analýzu trhu, včetně konkurenčních zařízení a dosažitelných skládek pro případný odběr nevyhovujícího kompostu. Cílem musí být dlouhodobě prosperující provoz, a nikoliv pouze reakce na snadné získání investiční dotace. Stát sice podporuje výstavbu kompostáren, avšak spoléhat na jakékoliv provozní dotace je krátkozraké.

Envifinance, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down