Autor
Kategorie:
Praxe

Potenciál fotovoltaiky, větru i biomasy

V České republice vznikl opravdový unikát, který nemají nikde na světě. Energetická mapa vám jednoduše spočte, zda se na střechu vašeho domu vyplatí instalovat fotovoltaické panely nebo zda je okolí vaší obce vhodné pro pěstování biomasy.

Mapa potenciálu obnovitelných zdrojů v sobě sdružuje různá data (například charakter půdy, počet slunečních hodin, legislativní omezení rozvoje obnovitelných zdrojů apod.), a proto je schopná říci, jaký obnovitelný zdroj má smysl v konkrétní lokalitě rozvíjet. Unikátní projekt připravil Leoš Gál, předseda České technologické platformy biopaliv, a informoval o něm nedávno server Nazeleno.

Energetická mapa rozděluje Českou republiku na 13 000 územních celků o rozloze cca 6 km2. Sdružuje různá data (například charakter půdy, počet slunečních hodin, legislativní omezení rozvoje obnovitelných zdrojů apod.), a proto je schopná říci, jaký obnovitelný zdroj má smysl v konkrétní lokalitě rozvíjet.

Tím, že jde o velmi malé územní celky, je možné opravdu přesně říci, zda se vyplatí postavit v konkrétním místě větrnou elektrárnu nebo pěstovat třeba energetické plodiny. Aktuálně je možné z ní vyčíst, jaké jsou v místě podmínky pro sluneční a větrnou energii, pro energetické a hospodářské plodiny, rychle rostoucí dřeviny a lesní těžební zbytky.

Mapu bude ještě nutné doplnit o dalších deset potenciálních zdrojových oblastí: živočišné odpady (exkrementy, kafilérní tuky, masokostní moučka), rostlinné odpady (výpalky, pokrutiny, cukrovarnické odpady, melasa), odpady potravinářského průmyslu (mláto), biologicky rozložitelný komunální odpad (domácnosti, průmysl, stravování, zakonzervované skládky), čističky odpadních vod (kaly), celulózové výluhy (liquors), řasy a mikrořasy, MVE – malé vodní elektrárny na potocích a řekách, geotermální energie a tepelná čerpadla.

Podle Leoše Gála je potenciál obnovitelných zdrojů energie především v oblasti malých vodních elektráren a odpadů. „Začínáme spolupracovat s univerzitami, jako je ČVUT a VŠE. Do projektu se zapojí i provozovatel přenosové soustavy (ČEPS), protože velkou výzvou bude také složitá oblast chytrých sítí (Smart Grids). Spolupracovat budeme i s dalšími subjekty z oblasti technických či environmentálních věd,“ dodal.

Zdroj: www.nazeleno.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *