Posypovou sůl může nahradit odpad po výrobě whisky

Udržet v zimě silnice průjezdné stojí spoustu peněz. Možná lze odstranění námrazy a sněhu vyřešit levnou přírodní cestou.

Dlouhodobé zasolení vozovek narušuje soudržnost asfaltu, při tání dochází ke znečištění povrchové i podzemní vody, což se projeví na okolních polích i planě rostoucí vegetaci.

„Naše země je na soli závislá, stejně jako na benzinu před padesáti lety,“ říká Xianming Shi ze Státní univerzity ve Washingtonu (WSU). „Jen proto, že před půl stoletím byl obojího dostatek a bylo to levné, nebojíme se s tím ještě dnes plýtvat. Jenže situace je dnes odlišná.“ Při užívání posypové soli nikdo neřeší související problémy.

V roce 2013 vydala americká Agentura ochrany životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) výsledky měření hladiny chloru a sodíku v podzemní vodě, které byly zejména podél východního pobřeží alarmující.

USA utratily v roce 2,3 miliardy za odstraňování sněhu a ledu ze silnic tradičním způsobem a vyplatily ze státní kasy dalších pět miliard dolarů na odstraňování „nepřímých“ škod (korodující podvozky aut, opravy narušeného silničního povrchu).

„Tyto částky se týkají jen mezistátních silnic a dálnic, nejsou do toho započítány sumy za údržbu venkovských a městských silnic,“ doplňuje Shi. Proč mu ale posypová sůl leží tolik na srdci? Xianming Shi se na WSU totiž věnuje specifické oblasti výzkumu, udržitelné a k životnímu prostředí šetrné dopravě. Konkrétně se navíc toto středisko „silniční ekologie“ WSU soustřeďuje na oblasti s chladným klimatem. „Na jednu míli čtyřproudové dálnice se ročně spotřebuje 16 tun soli. Za padesát let tak máte 800 tun soli, přičemž 99 % jí končí v životním prostředí, kde se nerozkládá.“ Posypový materiál by se však mohl změnit.

ŘEŠENÍM JE ODPAD Z WHISKY

Shi spolu s kolegy provedl sérii pokusů s využitím přírodních šťáv. Ty rozpouštějí led na povrchu vozovek stejně efektivně, a nepodílí se na korozi či narušení asfaltu. „První pokusy, i když to zní možná zvláštně, jsme učinili s rajčatovou šťávou,“ říká Shi. V laboratoři s pomocí šesti velkokapacitních odšťavňovačů vyrobili dostatečné množství tekutiny, kterou aplikovali na cestní tělesa ve Washingtonu. Následně sledovali korozivní procesy a reakce nosníků mostů, asfaltu i betonu a dospěli k inspirativním výsledkům. Ty pak pomohly napřít výzkum ekonomicky příhodnějším směrem. Otestovali totiž výrobu rostlinných šťáv z mláta, které je využíváno při výrobě whisky. A úspěšně. Tento odpadní materiál, vhodný jen k siláži, kompostování nebo do spaloven, je v USA poměrně hojný. Funkčně by tedy bezezbytku mohl nahradit neekologickou posypovou sůl a současně i snížit množství odpadu, ze kterého by vytvořil vyhledávanou druhotnou surovinu.

Zdroj: www.TerraDaily.com

Budeme místo posypové soli používat rajčatovou šťávu nebo mláto?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *