Posuzování toxických směsí chemických látek

Evropská komise chce, aby byla potenciální rizika spojená se směsmi chemických látek lépe pochopena a posouzena, a aby tak mohli být lidé lépe chráněni. Právní předpisy EU stanoví přísné limity pro množství konkrétních chemických látek, která jsou povolena v potravinách, vodě, vzduchu a spotřebním...

Evropská komise chce, aby byla potenciální rizika spojená se směsmi chemických látek lépe pochopena a posouzena, a aby tak mohli být lidé lépe chráněni. Právní předpisy EU stanoví přísné limity pro množství konkrétních chemických látek, která jsou povolena v potravinách, vodě, vzduchu a spotřebním zboží, ovšem možné toxické účinky těchto chemických látek ve směsích se zkoumají jen zřídka. Uplatnění nového přístupu bude znamenat, že Komise určí, které směsi se mají posoudit prioritně, zajistí, aby rizika vyplývající z těchto směsí byla v právních předpisech EU pro různé oblasti posuzována konzistentním způsobem a aby se odstranily mezery ve vědeckých znalostech potřebných k posouzení těchto směsí.


Protože existuje velmi mnoho možných kombinací chemických látek, bude v rámci nového přístupu zapotřebí nejdříve určit prioritní směsi. Tak bude možné zdroje zaměřit na kombinace, které mohou být nejvíce škodlivé. Technické pokyny pro kodifikaci posuzování prioritních směsí by měly být vypracovány do roku 2014.

Limity pro chemické látky např. v potravinách jsou stanoveny přísně, zatím se však příliš nesledují jejich směsi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *