Poslední výzva k registraci

Konečný termín pro povinnou registraci nejrozšířenějších nebo nejnebezpečnějších chemických látek byl Evropskou komisí stanoven na 30. listopad 2010. Lhůta tedy vyprší za necelé dva měsíce. Registrace je jedním z milníků REACH, nařízení EU o chemických látkách a jejich bezpečném používání. Podniky...

Konečný termín pro povinnou registraci nejrozšířenějších nebo nejnebezpečnějších chemických látek byl Evropskou komisí stanoven na 30. listopad 2010. Lhůta tedy vyprší za necelé dva měsíce. Registrace je jedním z milníků REACH, nařízení EU o chemických látkách a jejich bezpečném používání. Podniky by rovněž měly mít na paměti, že do 3. ledna příštího roku musí Evropské agentuře pro chemické látky oznámit klasifikaci a označení svých chemických látek.

Pokud vyrábíte nebo dovážíte chemické látky v množství nad jednu tunu, musíte se do 30. 11. 2010 registrovat. Nová pravidla CLP (klasifikace, označování a balení chemických látek) znamenají, že látky je třeba překlasifikovat do počátku prosince 2010 a směsi do 1. června 2015. Výrobci a dovozci musí do třetího ledna 2011 informovat ECHA o klasifikaci látek uváděných na trh, které: podléhají registraci REACH (u látek, které se mají zaregistrovat do 30. listopadu 2010, bude oznámení součástí registrační dokumentace), jsou klasifikovány jako nebezpečné (bez ohledu na množství!), nebo u směsí nad určité koncentrační limity, u kterých je nutná klasifikace.

Do 30. 11. musíte Evropské agentuře pro chemické látky předložit registrační dokumentaci, která má dvě části. Společnou pro všechny výrobce a dovozce téže látky a samostatnou, která obsahuje specifické informace o společnosti.

Registrace se netýká jen chemických továren, ale i souvisejících provozů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *