Kategorie:
Nezařazené

Poslanci projednali ve třetím čtení novelu vodního zákona

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala v závěrečném čtení novelu zákona o vodách. Za zcela zásadní lze považovat hlasovaní o pozměňovacím návrhu poslance Jana Schillera. Ten by prakticky znamenal úplný zákaz dovozu odpadních vod s obsahem nebezpečných látek na komunální ČOV. Pozměňovací návrh nakonec nebyl přijat.

Poslanci také odhlasovali posunutí termínu odkdy budou muset lidé dokládat odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod, tedy až od roku 2021. Do budoucna by měli doložit vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí (ČIŽP) takovouto likvidaci odpadu za poslední dva kalendářní roky. MŽP to požadovalo zavést už od začátku příštího roku, Sněmovna na návrh zemědělského výboru odložila tuto povinnost o dva roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

Sněmovna také odmítla návrhy, aby až desetinu výnosu z poplatků za odběr podzemní vody mohly získat obce. Nyní je výnos z poplatků rozdělen rovnoměrně mezi kraje a Státní fond životního prostředí. Piráti neuspěli se snahou odstranit ze zákona pasáž, která brání občanským sdružením právo připomínkovat vodní stavby.

Vládní novela vodního zákona upravuje především následující ustanovení týkající se: novelizace správy poplatků, implementace rámcové směrnice o vodách, upřesnění definice odpadní vody aj.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *