Poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Žijeme v hektické době plné změn, chaosu a stresu. I v oblasti odpadového hospodářství se každým rokem řada věcí mění. Poradenská nebo konzultační firma vám pomůže zorientovat se.

Příkladem takových změn může být zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který se za dobu své existence novelizoval více než 25krát. I letos bude tento zákon pravděpodobně několikrát změněn.

Nabízí se otázka, zda se „běžný“ podnikatel, zabývající se primárně jinou činností, než nakládáním s odpady, dokáže orientovat a řídit např. právě podle výše zmíněného zákona. Domnívám se, že jen velmi obtížně. Obecně lze konstatovat, že v současnosti je legislativa velmi komplikovaná a rozumí jí zřejmě pouze osoby z řad právníků či poradců. Můžete namítnout, že to není tak docela pravda. Možná jsou povinnosti, kterými se má podnikatel řídit, na první pohled v legislativních předpisech zřejmé, ale já si to nemyslím. Mnohdy jde o slovíčka, některé povinnosti jsou schované v různých rozvitých větách, často se zákony odkazují na jiné zákony a směrnice ES.

PODNIKATEL MEZI PARAGRAFY

Uvedu pro názornost jeden příklad, který se týká zákona o odpadech, a to konkrétně § 39 – evidence odpadů a ohlašování. V paragrafu je mimo jiné uvedeno, že původce je povinen vést průběžnou evidenci odpadů v určitém rozsahu. Pokud vyprodukuje či nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů či 100 tunami ostatních odpadů za rok, pak musí do 15. února následujícího roku předat pravdivé a úplné hlášení. Zasílat ho má na obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále ORP) příslušnému podle místa provozovny. Prováděcím předpisem, tj. vyhláškou k zákonu o odpadech, je pak stanovena podoba hlášení tzv. Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Řeknete si: „Na tom nic není, vždyť hlášení o odpadech podávám takto již několik let a je to celkem jednoduché, a navíc na internetu existují formuláře pro vyplnění hlášení včetně potřebných číselníků.“ Od roku 2008 však platí zákon číslo 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (dále IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále ISPOP) a o změně některých zákonů. Tato změna zákonů se týká také zákona o odpadech. Nebudu zde zabíhat do podrobností, ale podstatné je, že někteří z vás již od roku 2009 musí hlášení o odpadech a další hlášení v oblasti životního prostředí podávat prostřednictvím ISPOP. Abyste zjistili, zda se tato povinnost týká i vás, musíte nastudovat několik velmi složitých a kostrbatých předpisů, směrnic a nařízení (podrobně byla tato problematika popsána v únorovém vydání tohoto časopisu). Přitom se v tomto případě vlastně jedná pouze o to, zda poslat hlášení o odpadech na ORP přímo nebo přes ISPOP. Pokud si tím někdo z vás letos prošel, pak mi dá jistě za pravdu, že tyto předpisy už nejsou pro „běžného“ podnikatele.

MUSÍM SI NECHAT PORADIT

Každého asi napadne, že pokud si s něčím nevím rady, vyhledám pomoc u těch, kteří podnikatelům povinnosti v oblasti životního prostředí ukládají. Ten, kdo však letos chtěl vyhledat pomoc se zákonnými předpisy přímo na Ministerstvu životního prostředí (dále MŽP) nebo u provozovatele systému ISPOP, a to České informační agentury životního prostředí (dále CENIA), mnohdy ji nenašel. CENIA i MŽP letos odpovídaly pouze na technické dotazy spojené s provozem ISPOP. Pokud jste potřebovali odpověď na legislativní otázku, nezbylo vám nic jiného, než se obrátit na ORP nebo krajský úřad. Zde se vám podle mých zkušeností pokusili poradit, ale protože je v této oblasti opravdu legislativa složitá, mnohdy jste zjistili, že se po telefonu či e-mailu ke správné a jednoznačné odpovědi také nedostanete. Nicméně pro všechny subjekty platí, že neznalost zákona neomlouvá. Tak co dál?

PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ FIRMY

Jednou z možností, jak se zorientovat v zákonných povinnostech v oblasti životního prostředí, tedy i v odpadovém hospodářství, je vyhledání nějaké poradenské či konzultační firmy. Jak jsem zaznamenal, za poslední rok takových firem vzniklo velmi mnoho. Stačí se jen podívat na internet. I to svědčí o tom, že zřejmě vzrůstá poptávka po konzultacích a „běžný“ podnikatel si sám neporadí. Všem, kteří se vydají touto cestou, však doporučuji, aby si nejprve příslušnou firmu prověřili a zjistili si, jaké má reference.

Další možností je absolvovat nějaké specializované školení. Na konci minulého a začátkem tohoto roku se konalo hned několik kurzů na téma „Jak správně vyplnit roční hlášení o odpadech“ nebo „Plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP“. I naše společnost, která se zabývá především vývojem a implementací specializovaného software v oblasti odpadového hospodářství, takový kurz pořádala.

Nejvíce dotazů jsme zaregistrovali především k fungování ISPOP a k problematice IRZ. Možná i proto, že systém ISPOP nebyl od 17. prosince minulého roku přístupný, a to až do letošního 5. ledna. Od tohoto data pak naběhl zcela nový ISPOP, který s tím původním už neměl mnoho společného. Celý leden pak tento systém pracoval ve zkušebním provozu. Toto ne příliš ideální načasování spuštění nové verze ISPOPu v období plnění ohlašovacích povinností přimělo řadu ohlašovatelů, aby využili právě služeb poradenských firem.

Pokud bych se měl nyní vrátit k příkladu, který jsem v tomto článku uvedl, pak nezbývá než konstatovat, že nestačí nastudovat pouze zákon o odpadech a příslušnou vyhlášku, abyste řádně podali roční hlášení. Musíte znát řadu dalších souvislostí a k tomu být i dostatečně technicky zdatní.

 

Petr Grusman
INISOFT, s. r. o.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

Na základě nejčastějších dotazů, které jsme od začátku tohoto roku zodpovídali na hot-line (lince technické pomoci) uživatelům našeho software jsme připravili několik praktických informací:

Od roku 2012 budou muset prostřednictvím ISPOP ohlašovat všechny subjekty, kterým vznikne povinnost hlásit podle složkových zákonů, tj. např. zákona o odpadech.

Každé hlášení zasílané do ISPOP musí být v elektronické podobě, a to v platném tzv. datovém standardu.

Hlášení lze do ISPOP zaslat přímo (on-line) prostřednictvím tzv. Webových služeb, nebo pomocí Datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí) nebo e-mailem na e-podatelnu (posta@cenia.cz).

Pokud není hlášení odesláno prostřednictvím Datové schránky a není opatřeno elektronickým podpisem, budete automaticky vyzváni k tzv. autorizaci vámi zaslaného hlášení. Na vaši e-mailovou adresu, kterou v hlášení uvedete, obdržíte z ISPOP předvyplněný formulář, který musíte vytisknout, doplnit a odeslat na poštovní adresu CENIE, a to do 5 dnů od podání hlášení, resp. od obdržení předvyplněného formuláře.

Informace k problematice IRZ včetně praktických příruček a často kladených dotazů naleznete na internetové adrese http://www.irz.cz.

Termín pro podání ročního hlášení o odpadech je vždy, i když je zasíláno prostřednictvím ISPOP, do 15. února.

Termín pro podání hlášení do IRZ je 31. březen.

Pro posouzení vzniku ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech je rozhodující množství odpadů, se kterým nakládáte, resp. které produkujete v rámci celé firmy (součtem všech provozoven). Oprávněné osoby hlásí vždy bez ohledu na množství odpadů, se kterým bylo nakládáno.

Pro posouzení vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ je rozhodující množství znečišťujících látek unikajících mimo konkrétní provozovnu a vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.

Komentáře ke článku 1

 • Radovan

  Vážený pane inženýre, obracím se na Vás ohledně problematiky, kterou mi nebyli schopni vyřešit na stavebním úřadě. Potřebuji vyrovnat terén na zahradě u rodinného domu. Jedná se o plochu 200m2, dle projektanta díky nerovnostem maximálně 200m3 zeminy.

  Proto jsem zvolil variantu terénních úprav dle novely stavebního zákona – Zákon č. 350/2012 §80 ods.(3), písmeno a), tedy terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2, které nevyžadují stavební povolení ani územní rozhodnutí či ohlášení.

  Zeminu mohu mít z místní stavební akce rekonstrukce chodníků od místní stavební firmy. Tato firma má zeminu odzkouškovanou laboratorními testy dle vyhl. 294/2005 Sb. příloha 10, tabulka. 10.1. a tabulka. 10.2. Prosím ta o radu jak postupovat:

  1. Jedná se o nakládání s odpady?

  2. Nebo se jedná o využití odpadů jako vstupní suroviny e a můžu provozovat zařízení k využití odpadů při TÚ dle §14 ods.2 Zákona o odpadech 185/2001?

  3. Pokud bych se rozhodl, že bude na zahradě zařízení dle §14 ods.2 jak mám zaregistrovat toto zařízení do ISPOP, když nemám k dispozici stavební povolení či územní rozhodnutí?

  4. Co může být podkladem? (např stačilo by oznámení o terénních úpravách do 300m?)

  5. Můžu tedy a za jakých podmínek tuto zeminu využít na zahradě a srovnat si tím terén?

  6. Je nějaké jiné řešení?

  Předem děkuji za jakoukoliv informaci, nebo kontakt na Vašeho pracovníka, který by mi problematiku osvětlil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *