Poptávka po druhotných surovinách opět oživuje

Trh druhotnými surovinami zaznamenal od počátku roku 2010 pozitivní vývoj. Pro obor druhotných surovin, tedy pro recyklační firmy, však zatím nebyl optimální.

Na konci roku 2008 a téměř po celý rok 2009 byl trh druhotných surovin podroben tak prudkému a dlouhodobému propadu cen a odbytu, jaký nebyl dosud zaznamenán. V celém rozsahu se potvrdila fatální závislost hospodaření s druhotnými surovinami na konjunkturálním vývoji světových trhů. Tato závislost měla dopady do zaměstnanosti, finanční způsobilosti i vlastní existence recyklačních firem. Samozřejmě je s ní spojena také schopnost materiálového využití komunálních a průmyslových odpadů. V souvislosti s podstatným omezením národní i světové průmyslové výroby se ceny druhotných surovin snížily až o 50 %, na počátku roku 2009 se odbyt propadl u železného šrotu až o 80 %.

ČEKÁNÍ NA KONEC KRIZE

Katastrofální situace se počala měnit na konci léta 2009, kdy začalo docházet k mírnému oživení. Zvýšila se, i když kolísavě, poptávka po železných i neželezných kovech v důsledku zavedení šrotovného v některých zemích, došlo však i k mírnému oživení poptávky po stavební oceli. U sběrového papíru se zvýšila poptávka po smíšeném papíru a odpadech lepenky k uspokojení potřeb obchodu před koncem roku. Zjevně se opatření k oživení světové ekonomické situace začala promítat pozitivněji i do trhu s druhotnými surovinami. Taková byla východiska pro počátek roku 2010.

Letošní rok byl na svém počátku poznamenán očekávaným ukončením hospodářské krize, na druhé straně však také nepřízní počasí. To pro trh druhotných surovin znamenalo zvýšení poptávky, ale také nedostatek zdrojů ve sběru a výkupu. Ve svém důsledku to vedlo k prudkému nárůstu cen, který trval až do poloviny dubna. Vývoj zaznamenaly dvě nejvýznamnější komodity oboru, tj. sběrový papír a kovový šrot.

SBĚROVÝ PAPÍR

Postupné zvyšování poptávky papírenského průmyslu v tuzemsku i na vývoz se v současnosti týká všech druhů, tj. smíšeného papíru, lepenek, novin a časopisů, odpadů obchodních domů. Ceny v zimních měsících stále rostly vzhledem k nedostatku nabídky ovlivněné nepřízní počasí, především u materiálu z komunálních zdrojů. V současnosti se již trh vyrovnal, dochází k poklesu cen u některých druhů na úroveň přijatelnější pro odběratele. Ceny se dostaly v průměru na úroveň stejného období roku 2008, další znatelný nárůst cen se pro nejbližší období neočekává.

ŽELEZNÝ ŠROT A BAREVNÉ KOVY

Výrazné oživení obchodu železným šrotem nastalo na konci ledna po muslimských svátcích, kdy na trh vstoupily asijské země, a zejména turecké ocelárny. Také zde došlo k nárůstu cen ovlivněné jak počasím, a tím nedostatkem nabídky, tak hospodářským vzrůstem. Postupně se i u této komodity trh vyrovnal, v současné době je však poznamenán věcnými problémy na trhu ocelářskými produkty, ale také spekulativními vlivy. Důležitým faktorem je také to, že na konci prvního čtvrtletí došlo k dohodě, zřejmě kartelové, největších světových producentů železné rudy o cenové úrovni této primární suroviny, která by měla znamenat její podstatné zdražení. Ceny se v průměru dostávají na úroveň léta roku 2008.

U barevných kovů byl nárůst cen i odbytu ještě razantnější. Také zde se ceny v průměru vrátily na úroveň roku 2008. Výjimku tvoří šrot z legované oceli, kde poptávka v Evropě nyní převyšuje nabídku, ceny navíc ovlivňuje vysoká kotace cen niklu na světových komoditních burzách, takže cenová úroveň v současnosti je na nejvyšší úrovni za poslední roky. Proti roku 2008 se zvýšila o 20 %.

Tento pozitivní vývoj na trhu s druhotnými surovinami však pro recyklační firmy není optimální. Prudké zvyšování cen poznamenává jejich ekonomiku negativně. Znamená zvýšení konkurence na trhu vstupů, tedy při výkupu. Pro dodržení obchodních dohod jsou nuceny natolik zvyšovat ceny, že jim to krátí finanční výnosy, tedy obchodní marži. To jim potom v plné míře nemusí umožnit plnit své finanční závazky vůči bankám.

Obávat se je možno také toho, že po prudkém zvýšení cen bude následovat stejný propad. Současné určité uklidnění trhu je proto pro recyklační firmy dobré. Pro další období bude pro trh druhotných surovin důležitý vývoj na měnovém trhu, hlavně změny kotací dolaru a eura, úroveň trhu primárních surovin v cenách i objemech a hlavně hospodářský vývoj v tuzemsku a ve světě.

Ing. Miroslav Horák
SPDS-APOREKO

OPATRNÝ BOOM

Podle ČTK vylétly ceny druhotných surovin nahoru. Cena starého papíru ve sběrnách surovin dosahuje dvou korun za kilogram. Tomu odpovídá i cena, za kterou shání starý papír zpracovatelé. Tuna lepenky stála loni 1800 korun, teď stojí přes tři tisíce korun.

„Zájem je teď o všechny druhy papíru a nečekáme, že by poptávka teď nějak klesala,“ řekl ČTK Jaroslav Tymich z Asociace papírenského průmyslu. „V Německu teď vyrostla nová papírna, takže poptávka po papíře v nejbližší době klesat nebude,“ míní Tymich. Ceny za výkup se po republice hodně liší, různé ceníky má podle lokality i jedna firma. Záleží většinou na tom, jaká konkurence kolem dané sběrny je. Boom v druhotných surovinách má však vliv i na počet případů krádeží drahých kovů, kterých opět přibývá. Během krize přitom krádeže prakticky vymizely: ceny byly tak nízko, že zlodějům nestálo za námahu vozit ukradený materiál do sběren.

Zdroj: ČTK

Cena z tunu lepenky stoupla stoupla za rok skoro dvojnásobně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *