Autor
Kategorie:
Praxe

Popeláři jsou hrdinové dnešní doby

To říká v rozhovoru Petr Zháňal, ředitel odpadové firmy van Gansewinkel. Do své funkce nastoupil před rokem a půl, v době, kdy se firma zmítala ekonomickou krizí. Jeho úkol byl nelehký - postavit firmu znovu na nohy.

Jak se člověk, který má za sebou práci u velkých firem jako IBM nebo TNT, vlastně dostane k šéfování odpadové firmy?

Když jsem se brzo na jaře 2012 poprvé setkal se společností van Gansewinkel, pochopil jsem, že tady je skutečně potenciál růstu. Firma procházela ne moc dobrým obdobím a bylo nutné ji ozdravit. Došlo k mnoha personálním změnám, které měly za následek odchod některých klientů a ekonomický pokles firmy. Viděl jsem příležitost pokusit se dát firmu dohromady a postavit ji znovu na nohy. Za velmi přínosné a osvěžující považuji setkání s tehdejším vedením holandské van Gansewinkel. V letech ekonomické krize jsem potkal firmu, které viděla ve své práci potenciál.

Znal jste tu firmu již dříve?

Ne, neznal. Když odpadové hospodářství funguje, nikdo ho nevnímá – teprve až se něco stane. Každý chce mít čisté ulice, odklizený sníh nebo pravidelně vyvážené popelnice. Málokdo si však uvědomí, kolik práce za tím vším je.

Proč právě odpadové hospodářství?

Celý odpadový průmysl začíná být jedním z těch odvětví, které pozorují všichni – vlády, ekologové, ekonomové i obyčejní lidé. Jedná se o nesmírně sofistikovaný obor, to mě na tom překvapilo asi nejvíc. Základní ekonomické mechanismy však zde fungují jako jinde. Dřív jsem pracoval pro nadnárodní korporace, které měly nejen zodpovědnost týkající se produktů, ale také zodpovědnost vůči všem občanům i planetě. Tím, že jsem začal pracovat u van Gansewinkel, jsem jen posílil svoje vnímání toho, že s naší planetou musíme něco dělat.

Nic není odpad – tak zní motto vaší firmy. Co si pod tím můžeme představit?

Popeláři na ulicích jsou malá část naší práce. Důležité je, co se se sesbíraným odpadem děje dál. Recyklace a využívání druhotných zdrojů – to je ta správná cesta. Součástí naší firmy je dceřiná společnost PETKA CZ, která je jedním z leadrů v oboru recyklace PET lahví v České republice. Každý měsíc projde touto recyklační linkou na 550 tun PET lahví slisovaných do balíků. Technologie se pořád vyvíjí. Nyní jsme zrovna pořídili na PETKU CZ nový separátor PVC s vysokou přesností.

Jak jste vlastně firmu, kterou jste začal před rokem a půl vést, postavil na nohy? Jaké byly vaše první kroky ve funkci nového ředitele?

Nejdřív jsem se chtěl seznámit se zaměstnanci a poznat, jak to tady funguje. Převlékl jsem se do montérek a prvních čtrnáct dní jsem jezdil s klukama s popelářskými kuka vozy po našich provozech a pobočkách. Mluvil jsem s lidmi a chtěl jsem znát jejich názory. Když strávíte s lidmi osm hodin v autě při práci, dozvíte se o fungování firmy mnohem víc než od managementu.

Začal jsem mapovat trh a hledal pozitiva i negativa. Záhy jsem našel první velké plus, na kterém se dalo začít stavět: všichni klienti se shodli na tom, že jsou velmi spokojeni s kvalitou našich služeb, s prací našich lidí. Uvědomil jsem si, že je na čem budovat. Přihlásili jsme se do několika tendrů a začali jsme bojovat o nové zákazníky.

Změnila se nějak firemní strategie, firemní kultura?

Firma se musela změnit celá. Změnila se proto i firemní kultura. Bylo důležité udržet si stávající klientelu a začít si pomalu budovat novou. Stabilizovat situaci. Po této stabilizaci byla firma připravena na růst. Byla nastavena nová firemní komunikace, propojení firmy na všech úrovních. Každý ví, kde je jeho místo, co má přesně dělat a jak. Nastaven je jasný řetězec posloupnosti vedení. Zaměstnanci mají více zodpovědnosti a víc pravomocí. Jasná pravidla a jasné odměňování za dobře provedenou práci. Dosazení správných lidí na správná místa. Důležité bylo také znovu vybudovat hrdost ke značce.

Jsou vaši lidé opravdu hrdí na firmu, ve které pracují?

Teď to možná bude znít strašně budovatelsky. Když člověk vstává ve čtyři ráno v létě v zimě, pracuje v podmínkách, ve kterých není každý ochoten pracovat, abychom my všichni ráno vstali do čistého, takový člověk to nemůže dělat jen pro peníze. Ti lidé mají mnohdy náročné řidičské a vazačské zkoušky a jsou opravdu hrdí na to, co dělají. Pro mě jsou naši zaměstnanci opravdoví hrdinové dnešní doby. Mluvím s nimi a právě v té komunikaci vidím hlavní posun. Nebyli zvyklí, že se může komunikovat oběma směry. Zavedli jsme firemní noviny, takže všichni vědí o tom, co se ve firmě děje, co je nového. Mohou se mě kdykoli i anonymně na cokoli ptát. Všichni vědí, jak si firma stojí a jak se nám daří. Myslím, že to je hodně důležité.

Hodně jsem studoval management a neustále se vracím k jednomu modelu, který funguje už tisíce let. Pochází vlastně původně ze zen buddhismu. Je to model funkční společnosti. Lidi musí věřit, že to, co dělají, k něčemu je a někomu na tom záleží.

Dlouho jste žil v zahraničí. Jak se pracuje doma a jak v cizině?

Dospěl jsem k názoru, že lidé jsou všude na světě stejní, světová náboženství fungují na podobných principech a stejné je to i v profesní rovině. Zaměstnanec v Kanadě, kde jsem dlouhá léta žil, chce totéž, co zaměstnanec tady nebo v Holandsku. Strávil jsem také dva roky v Japonsku, tam byli tedy lidi pracovitější (smích). My Češi máme bohužel neustálou potřebu se podceňovat. Z toho pramení další a další problémy, na kterých se musí pracovat. Češi také neradi jedou podle již zaběhlých vzorů, chtějí si vždy vymyslet svůj vlastní vzor fungování.

Jaká je vaše představa odpadového hospodářství za deset dvacet let…

Odpadové hospodářství je součástí celého řetězce, který je potřeba změnit, aby se svět někam pohnul. Musíme změnit vnímání toho, co děláme dnes a denně. Nechci mít katastrofické vize, ale je potřeba vrátit se k větší odpovědnosti. Nyní máme velké znalosti, které neustále rozšiřujeme, ale nechováme se podle toho. Odpadové materiály se musí začít znovu recyklovat a znovu používat. Zaměřit se na nové procesy výroby. Už samotný výrobce musí počítat s tím, že jeho obaly budou znovu použity. Výrobce musí být připraven na celý cyklus – výrobce, výrobek, životnost, návratnost, znovupoužitelnost. A to je budoucnost.

„Odpadové hospodářství je součástí celého řetězce, který je potřeba změnit, aby se svět někam pohnul,“ říká Petr Zháňal, ředitel společnosti van Gansewinkel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *