Pokuty za nakládání s odpady

Pokutu 5 mil. Kč uložila inspekce společnosti Agentuře City Logistika za pokračující neoprávněné nakládání s odpady v záplavovém území Lahovice. V letech 2011, 2012 a v části roku 2013 ukládala tato společnost na pozemcích v k. ú. Lahovice, které nebyly k nakládání s odpady, velké množství...

Pokutu 5 mil. Kč uložila inspekce společnosti Agentuře City Logistika za pokračující neoprávněné nakládání s odpady v záplavovém území Lahovice. V letech 2011, 2012 a v části roku 2013 ukládala tato společnost na pozemcích v k. ú. Lahovice, které nebyly k nakládání s odpady, velké množství stavebních odpadů (beton, směsné stavební a demoliční odpady) a odpadní výkopové zeminy (minimálně desítky tisíc tun). Za stejné porušení zákona (a ve stejném místě) dostala pokutu 1,5 mil. Kč již v roce 2010. K nakládání s takto velkým množstvím odpadů docházelo na pozemcích, nacházejících se v záplavovém území. Mohlo tak dojít ke zhoršení průtokového profilu rozvodněného toku (Berounka, Vltava) v záplavové zóně (znemožněním retence vody v říční nivě).

Inspekce v této věci zároveň důrazně upozornila, že porušení zákona o odpadech se v daném případě nedopustila pouze Agentura, ale i subjekty, které odpady této právnické osobě předaly. Těmto subjektům hrozí pokuta až do výše 10 mil. Kč za to, že předaly odpad osobě, která k jeho převzetí nebyla oprávněna. Inspekce v této kauze zároveň podala trestní oznámení.

Oblast Lahovic je velmi ohrožena záplavami (stav v červnu tohoto roku).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *