Pokuta za porušení zákona o odpadech

Česká inspekce udělila vysokou pokutu, 360 tisíc korun, společnosti Motor-Sport Klub Vážanský žleb. Firma měla pro terénní úpravy motokrosové dráhy použít zeminu, místo toho však využila směsné stavební a demoliční odpady a cihly v celkovém množství 2772 tun. Bylo zjištěno ukládání dalších odpadů:...

Česká inspekce udělila vysokou pokutu, 360 tisíc korun, společnosti Motor-Sport Klub Vážanský žleb. Firma měla pro terénní úpravy motokrosové dráhy použít zeminu, místo toho však využila směsné stavební a demoliční odpady a cihly v celkovém množství 2772 tun. Bylo zjištěno ukládání dalších odpadů: cihel, kusů betonových sloupků, kusů betonu, zbytků omítek a malty, kusů dřev, asfaltových ker, ale i odpadu z odlučovačů ze slévárenských provozů. Došlo tak k porušení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Dalším prohřeškem bylo porušení § 39 odst. 2 zákona – firma nezaslala na ORP hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů za rok 2010 a 2011. V roce 2010 přijala celkem 628 tun a v roce 2011 celkem 96 677 tun ostatního odpadu (kat. č. 17 05 04 zemina a kamení, tedy odpadu schváleného k využívání v lokalitě).

Oprava motokrosové dráhy spolkla obrovské množství odpadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *