Pokuta 1 milion korun za mobilní provoz

ČIŽP uložila pokutu za nezákonný provoz mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, jakož i za nepovolené nakládání s nebezpečným odpadem. Jedná se o společnost - "recidivistu", která léta opakovaně porušuje zákon o odpadech. Společnost ORV Morava, s. r. o., svým jednáním porušila povinnost...

ČIŽP uložila pokutu za nezákonný provoz mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, jakož i za nepovolené nakládání s nebezpečným odpadem. Jedná se o společnost – „recidivistu“, která léta opakovaně porušuje zákon o odpadech.

Společnost ORV Morava, s. r. o., svým jednáním porušila povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech tím, že nepředložila požadované doklady o předání 991,1 tun nebezpečného odpadu (katalogové číslo 17 05 03 = zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) společnosti ECOWASTE, s. r. o. Společnost porušila zákon také tím, že opakovaně inspekci nepředložila průběžnou evidenci odpadů za rok 2012, vedenou za provozovaná mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Podobně firma nesplnila svou povinnost v roce 2011, říká se ve zprávě ČIŽP. Rovněž pokračovala v provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu i po odebrání souhlasu k provozování. Inspekce respektovala absorpční zásadu a uložila pokutu 1 000 000 Kč za nejpřísněji postižitelný správní delikt, a to podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.


Společnost uložila skoro tisíc tun kontaminované zeminy bez dokladů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *