01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokrok ve využití PVC odpadů

PVC patří k nejstarším průmyslově vyráběným komoditním plastům a zaujímá hmotnostně třetí místo na světě - po polyetylenech a polypropylenu. Ještě koncem minulého století se uvádělo, že PVC je nerecyklovatelné a průmyslově nespalitelné. I na žlutých kontejnerech pro třídění odpadních plastů z domácností je uvedeno, že do nich PVC nepatří.

Oborové asociace zpracovatelů plastů, zejména PVC uzavřely již v roce 2004 dobrovolnou iniciativu VINYL 2010, jehož desetiletý program si za cíl vytýčil udržitelný rozvoj PVC průmyslu. Konkrétně se výrobci zavázali zlepšovat environmentální podmínky při výrobě vinylchloridu a PVC, dodržovat limit obsahu volného vinylchloridu v PVC, používat udržitelná (neškodná) aditiva pro PVC a zaměřit se na efektivní využití PVC výrobků po skončení jejich životnosti. Postupně byly realizovány projekty, jejichž finanční hodnota přesahuje 100 mil. eur. Dosažené efekty jsou ověřovány nezávislými auditorskými firmami a jsou zveřejňovány ve výročních zprávách. Do této aktivity je zapojena i Spolana Neratovice.


Program iniciativy byl postupně rozšiřován (i v souvislosti s rozšiřováním EU).

NOVÉ PŘÍSTUPY K RECYKLACI

Recyklace PVC je limitována nařízením REACH, zejména z hlediska používaných chemických látek, jako je kadmium, olovo a ftaláty. V důsledku známých rizik používání ftalátů přechází průmysl postupně na ftalátová změkčovadla s vysokou molekulární hmotností a částečně k používání neftalátových změkčovadel. V současné době se podílejí nízkomolekulární ftaláty v Evropě pouze 20 % na spotřebě ftalátů (ve světě 50 %), 70 % tvoří vysokomolekulární ftaláty (DINP, DIDP, DPHP) a 10 % ostatní ftaláty.

Používání problematických stabilizátorů na bázi kadmia bylo v EU-15 ukončeno v roce 2001 a v EU-27 v roce 2007. Stabilizátory na bázi olova byly ze tří čtvrtin nahrazeny stabilizátory na bázi vápníku. Vinyl 2010 přitom nastavil cíl na náhradu z 50 %.

Recyklace spotřebitelského odpadu PVC dosáhla v roce 2010 hmotnosti 260 842 tun, což představuje výrazné překročení cíle 200 000 tun. Za celou dobu působení iniciativy Vinyl 2010 bylo recyklováno téměř milion tun PVC.

Největší podíl - 254 814 tun recyklátu - na uvedených aktivitách má Recovinyl se sídlem v Bruselu se zastoupením v patnácti zemích, včetně ČR. Společnost poskytuje finanční stimuly pro podporu recyklace tvrdého i měkčeného PVC odpadu z neregulovaných zdrojů. Jde o zdroje, které nejsou pokryty žádnou existující směrnicí, jako jsou směrnice pro obalové materiály, elektroodpad a autovraky (okenní rámy, trubky, profily, membrány, potahové textilie, střešní a podlahové krytiny). V ČR je pro tento systém certifikováno šest firem. Objem recyklovaného PVC v roce 2007 byl u nás 1165 tun, do roku 2010 se zvýšil na 16 464 tun.

JEŠTĚ AMBICIÓZNĚJŠÍ

V letošním roce byl vyhlášen nový dobrovolný program VinylPlus, který vytyčuje úkoly do roku 2020. Mimo jiné předpokládá, že v samotném roce 2010 bude zrecyklováno stejné množství PVC, jaké bylo dosaženo za desetiletí 2000-2010.

Dosažené efekty dobrovolného programu Vinyl 2010 jsou na evropské úrovni velmi cenněny. Europoslanec Sajjad Karim (Velká Británie) konstatoval: "Legislativa nemusí být nejlepší odpovědí na všechny situace. Vinyl 2010 je dokonalý příklad průmyslu, který na dobrovolném základě dělá něco v zájmu nejen sebe a spotřebitelů, ale v zájmu celé Evropské unie."

 

Ing. František Vörös
konzultant Sdružení EPS ČR

 

FAKTA O PVC

PVC je vyráběno polymerací vinylchloridu. Výchozí surovinou je přírodní sůl, ze které se elektrolýzou vyrobí chlor. Další část vinylchloridu tvoří uhlovodík etylenu z ropy, který je však možno vyrobit i z přírodního etylalkoholu. 57 % molekulové hmotnosti PVC tvoří chlor a 43 % etylen. Více jak 85 % všech léků a kolem poloviny výrobků chemického průmyslu jsou odvozeny z chlorového základu. Evropský průmysl PVC spotřebovává jednu třetinu vyrobeného chloru.

 

DOBROVOLNÝ PROGRAM VINYLPLUS DO ROKU 2020

Recyklovat 800 tis. tun PVC po skončení jeho aplikace v roce 2020. Vyvinout a aplikovat inovativní technologie k recyklaci 100 tis. tun/rok PVC, považovaného dnes za obtížně recyklovatelný. Nepsaným cílem je vyrábět regranulát PVC ve stejné kvalitě, jaká se dosahuje u primárního materiálu.

Napomoci k zabránění akumulace organochlorových emisí v přírodě, zpracovat předpisy pro bezpečnou přípravu vinylchloridu a eliminovat havárie při jeho přepravě.

Aplikace udržitelných aditiv. Ukončit náhradu olovnatých stabilizátorů v EU-27 do konce roku 2015.

Snížit spotřeby energií u výrobců PVC polymerů o 20 % do roku 2020.

Budovat povědomí o udržitelnosti PVC v celém řetězci, provádět celosvětovou propagaci, zavést ekologické značení.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down