Pokročilé studium odpadového hospodářství

V rámci celoživotního vzdělávání pořádá Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí třítýdenní studium zaměřené na aktuální právní úpravy v ČR a jejich srovnání s EU. Významná část programu je věnována požadavkům na funkci odpadového hospodáře a programům odpadového...

V rámci celoživotního vzdělávání pořádá Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí třítýdenní studium zaměřené na aktuální právní úpravy v ČR a jejich srovnání s EU.

Významná část programu je věnována požadavkům na funkci odpadového hospodáře a programům odpadového hospodářství. Součástí výuky jsou rovněž přednášky související s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů, technologiím jejich zpracování a odpadům z jednotlivých průmyslových odvětví. Na konci studia se konají exkurze do moderních zařízení na zpracování odpadů.

Přednášet budou přední odborníci z jednotlivých odvětví odpadového hospodářství. Účastníkům bude po složení závěrečné zkoušky vydáno osvědčení o úspěšném absolvování studia.

Odborným garantem kurzu je prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

Kontakt: www.vscht.cz/uchop/studium/odpady13.html

Časový plán

1. týden – 7. – 11. leden 2013

2. týden – 4. – 18. únor 2013

3. týden – 20. – 24. květen 2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *