01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokročilé studium odpadového hospodářství

V rámci celoživotního vzdělávání pořádá Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT třítýdenní studium "Odpadové hospodářství". Pod názvem "Odpady, jejich využití a zneškodňování" bylo toto studium na VŠCHT Praha pořádáno od roku 1993 již třináctkrát. Další - čtrnácté je zaměřené mimo jiné na význam...

V rámci celoživotního vzdělávání pořádá Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT třítýdenní studium "Odpadové hospodářství". Pod názvem "Odpady, jejich využití a zneškodňování" bylo toto studium na VŠCHT Praha pořádáno od roku 1993 již třináctkrát. Další - čtrnácté je zaměřené mimo jiné na význam aktuálních právních úprav v ČR a jejich srovnání s odpovídajícími legislativními a technologickými opatřeními EU. Významná část programu je věnována funkci odpadového hospodáře a programům odpadového hospodářství. Součástí výuky jsou rovněž přednášky související s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů, technologiím jejich zpracování a odpadům z jednotlivých průmyslových odvětví. Na konci studia se konají exkurze do moderních zařízení na zpracování odpadů. Studium je určeno pro pracovníky s vysokoškolským, případně středoškolským vzděláním z průmyslu, státní správy, zemědělství, podnikatelské sféry, vysokých škol a dalších organizací, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství a kteří si chtějí rozšířit znalosti a zvýšit kvalifikaci v tomto oboru. Zvyšování kvalifikace pracovníků v odpadovém hospodářství je v souvislosti s opatřeními zákona o odpadech i v zájmu zainteresovaných průmyslových podniků a organizací. Přednášet budou přední odborníci z jednotlivých odvětví odpadového hospodářství. Odborný program je průběžně aktualizován se zřetelem na nové poznatky a technologické trendy v odpadovém hospodářství. Účastníkům bude po složení závěrečné zkoušky vydáno osvědčení o úspěšném absolvování studia.

- kce -


Časový plán

1. týden 11. - 15. leden 2010 odpadové hospodářství, legislativa

2. týden 8. - 12. únor 2010 způsoby využití a odstraňování odpadů

3. týden 24. - 28. květen 2010 odpady z některých průmyslových odvětví

Odborný garant: prof. Ing. Mečislav Kuraš Csc.

Organizační vedoucí (garant kursu): Ing. Milan Březina, CSc.

e-mail: Milan.Brezina@vscht.cz, http://www.vscht.cz/uchop/studium/odpady10.html

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down