Pokročilé studium odpadového hospodářství

Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá již patnáctý ročník pokročilého studia "Odpadové hospodářství". Toto třítýdenní studium je zaměřené na význam aktuálních právních úprav v ČR a jejich srovnání s odpovídajícími legislativními a technologickými opatřeními EU. Významná část programu...

Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá již patnáctý ročník pokročilého studia „Odpadové hospodářství“. Toto třítýdenní studium je zaměřené na význam aktuálních právních úprav v ČR a jejich srovnání s odpovídajícími legislativními a technologickými opatřeními EU. Významná část programu je věnována funkci odpadového hospodáře a programům odpadového hospodářství. Součástí výuky jsou rovněž přednášky související s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů, technologiemi jejich zpracování a odpady z jednotlivých průmyslových odvětví. Na konci studia se konají exkurze do moderních zařízení na zpracování odpadů. Přednášet budou přední odborníci z jednotlivých odvětví odpadového hospodářství. Odborný program je průběžně aktualizován se zřetelem na nové poznatky a technologické trendy v odpadovém hospodářství. Účastníkům bude po složení závěrečné zkoušky vydáno osvědčení o úspěšném absolvování studia.

Časový plán

1. týden – 10. – 14. leden 2011

(odpadové hospodářství, legislativa)

2. týden – 7. – 11. únor 2011

(způsoby využití a odstraňování odpadů)

3. týden – 23. – 27. květen 2011

(odpady z některých prům. odvětví, exkurze)

Odborný garant: prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. Podrobné informace: www.vscht.cz/uchop/studium/odpady11.html, uzávěrka přihlášek 30. 11. 2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *