01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora vstupu do EU je u firem vyšší než u veřejnosti

Přibližně devadesát firem z České republiky se zúčastnilo programu CAPE, který je koordinovaný Eurochambres (Evropskou asociací hospodářských a průmyslových komor). Program probíhal současně v deseti zemích EU (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko).

Od roku 2001 se v rámci projektu CAPE organizují průzkumy připravenosti firem ze zemí střední a východní Evropy na vstup na jednotný vnitřní trh EU. Počet firem, které se dotazníkového průzkumu zúčastnily, se neustále zvyšoval. V roce 2004 se ho zúčastnilo 4109 firem (malých, středních i velkých). V roce 2003 - 3871 podniků, v roce 2002 - 2575 firem, v roce 2001 - 1658 podniků.

V rámci průzkumu zodpovídaly firmy otázky ve čtyřech oblastech:

informovanost o právu Evropského společenství, tzv. Acquis communautaire,

implementace tohoto práva,

firemní strategie související se vstupem do EU,

názory na vstup do EU a na lobbying.

Podle průzkumu je více než 2/3 firem zcela nebo částečně informováno o odpovídajících oblastech Acquis. V průběhu let 2001-2004 došlo k výraznému nárůstu počtu firem, jejichž informace jsou úplné. Mezi českými respondenty průzkumu odpovědělo 62 % dotázaných, že má alespoň částečné informace o Acquis, naopak 16 % českých respondentů nemá o Acquis žádné informace.

Obecně lze říci, že velké firmy nově přistoupené desítky zemí jsou lépe informované než malé podniky - procento velkých firem, které mají úplné nebo částečné informace je 89 %, malých firem 61 %.

Pouze 9 % velkých firem nemá o Acquis žádné informace, mezi malými firmami je to 24 %. Pouze 1 % velkých firem se domnívá, že pokud podnikají pouze na domácím trhu pak se jich Acquis netýká, pokud jde o malé firmy, je to 11 %.

Za nejvyužívanější a nejkvalitnější zdroj informací v této oblasti považují zúčastněné podniky internet, na druhé místo zařadily hospodářské komory, třetí nejdůležitější informační zdroj jsou publikace EU. Naopak za nejméně využívané zdroje informací byly označeny zahraniční konzultační firmy a národní vyjednávací týmy.

Implementace

V porovnání s rokem 2003 se výrazně snížilo procento firem, které ještě s přípravami na vstup na jednotný vnitřní trh nezačaly (2004 - 41 % firem, 2003 - 51 %). Většina firem, které ještě nezačaly s přípravami, je z oboru stavebnictví, maloobchod a velkoobchod. Téměř ve všech sektorech stále ještě připravuje svůj program na vstup 18 % až 32 % podniků (obr. 1).

Firmy také posuzovaly úroveň své shody s Acquis, v průměru se ohodnotily známkou 2,2 (úplná shoda se oceňuje známkou 4,0 - jde o jejich subjektivní hodnocení). České podniky se ohodnotily známkou 2,5. Nejvyšší úroveň shody je v oblasti "bezpečnost práce", "ochrana spotřebitele a odpovědnost výrobce" a "technická nařízení a standardy". Nejnižší úroveň shody je naopak v oblasti "ochranné známky a patenty" a "pravidla hospodářské soutěže".

Desetina dotázaných byla schopna odhadnout své náklady spojené se vstupem na jednotný trh. Z nich 85 % předpokládá náklady nižší než 1,5 milionu eur a 5 % předpokládá, že tyto náklady budou vyšší než 5 milionů eur. V ČR má k dispozici odhady nákladů dokonce 23 % dotázaných, většina z nich (67 %) předpokládá, že budou nižší než 0,5 milionu eur.

Očekávání firem

České firmy očekávají od vstupu do EU především jednodušší přístup na trh EU, silnější vyjednávací pozice vůči partnerům ze třetích zemí a transparentnější podnikatelské prostředí na domácím trhu. Většina firem hledí optimisticky na obchodní perspektivy jednotného vnitřního trhu. Podpora vstupu do EU je u firem vyšší než u veřejnosti. Na 90 % českých firem podporuje vstup do EU (v roce 2002 to bylo 91 % a v roce 2003 podporovalo vstup 93 % podniků). V porovnání s průměrem všech zúčastněných zemí (93,3 %) je to o něco méně.

Jako firemní strategii související se vstupem do EU si tři roky po sobě více než 40 % firem zvolilo možnost "restrukturalizace pomocí vlastních prostředků" (obr. 2).

Dopady vstupu

Obtíže se očekávají především ve finanční oblasti. Méně firem očekává vážné obtíže v porovnání s rokem 2001 (finance: 29 % - 15 %), což lze považovat za výrazné zlepšení. Podíl odpovědí, ve kterých firmy očekávají vážné problémy v oblasti finanční, technické, lidských zdrojů je mezi 7 % a 15 %. Většina firem očekává v těchto oblastech malé problémy.

České firmy ovšem nejsou spokojeny s výsledky vyjednávání, tak odpovídala více než polovina (54 %) respondentů. Stále více firem vidí jako důležitý lobbying v Bruselu (79 % firem). Přesto pouze velmi málo firem (1,5 %) zvažuje otevření vlastního zastoupení, naopak téměř tři čtvrtiny firem si přeje být zastoupeno v Bruselu prostřednictvím hospodářské komory nebo oborovou asociací.

tisková mluvčí Hospodářské komory ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down