Podnikový ekolog

16. ročník rekvalifikačního kurzu Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami, integrovaná prevence,...

16. ročník rekvalifikačního kurzu

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí. Kurz je členěn dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami, integrovaná prevence, EIA, SEA atd.).

Rekvalifikační kurz formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem 14 dnů až 3 týdnů. Kurz zakončuje kontrolní test a písemná práce zaměřená na řešení konkrétní problematiky podniku účastníka. Každý absolvent obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost Podnikový ekolog.

Termín konání: leden – červen 2015

Pořádá EMPLA, s. r. o., ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Blžší informace: www.empla.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *