Podíl silniční dopravy na konečné spotřebě energie z biopaliv

Doprava zvyšuje emise skleníkových plynů a ničí tak úspory v oblastí emisí, kterých dosáhla jiná odvětví. Proto Evropská komise propaguje využití biopaliv v dopravě. Diverzifikace skladby paliv je důležitá rovněž z důvodu závislosti dopravy na ropě. Posun k bioenergii však sebou nese značná...

Doprava zvyšuje emise skleníkových plynů a ničí tak úspory v oblastí emisí, kterých dosáhla jiná odvětví. Proto Evropská komise propaguje využití biopaliv v dopravě. Diverzifikace skladby paliv je důležitá rovněž z důvodu závislosti dopravy na ropě. Posun k bioenergii však sebou nese značná ekologická rizika. Půda a rostliny jsou největšími zásobníky CO2 na zemi. Přeměna lesů, rašelinišť a pastvin na pozemky pro pěstování rostlin na biopaliva by uvolnila více CO2, než by se ušetřilo.

Graf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *