Počet outsourcingových smluv s firmami neustále roste

O komunálním odpadu se hovoří pořád. Jak se však řeší odpadové hospodářství v průmyslových podnicích? Více nám o tom řekl Ing. Petr Morávek, obchodní ředitel firem .A.S.A. ČR.

Vedle měst a obcí zajišťuje vaše společnost služby odpadového hospodářství pro poměrně velkou škálu průmyslových podniků. Jak se tyto služby liší od komunálních?

Při nakládání s komunálními odpady je škála jednotlivých druhů odpadů mnohem užší než u odpadů průmyslových. Odvádíme-li služby u průmyslových zákazníků, je nutná větší specializace a důraz na jednotlivé druhy odpadu.

Liší se požadavky zákazníků v této oblasti podle typu průmyslové výroby, nebo obecněji podle typu činnosti, kterou vykonávají? V portfoliu vašich zákazníků je například MAFRA a VERTEX – jak moc se liší „odpadářské“ potřeby tak rozdílných podniků?


Požadavky zákazníků v této oblasti se liší velmi. V obou uvedených příkladech (MAFRA a VERTEX) se setkáváme se specifickým druhem odpadu. U společnosti MAFRA, a.s., jde víceméně o druhotné suroviny – papír, kov z raznic na noviny, apod. V případě společnosti VERTEX převážnou část zabírá odpad z výroby izolací. Přístup k těmto zákazníkům je samozřejmě stejný, nicméně řešení jejich specifického odpadu je individuální, a to od místa vzniku odpadu až po konečné využití nebo likvidaci.

V nabídce uvádíte i kompletní personální servis – jak to vypadá v reálu?

Zahrnuje nejen odvoz a následné nakládání s odpadem, ale péči o tento odpad přímo u zákazníka v jeho výrobním areálu. Naši projektanti vymyslí, jak odpad odvážet od jednotlivých míst jeho vzniku a jak tento odpad soustředit přímo v areálu zákazníka, například v meziskladech odpadů. Součástí projektu je také nastavení vhodných transportních dávek. Finální fází projektu je odvoz odpadu od zákazníka a jeho následné využití či odstranění. Přednost dáváme samozřejmě recyklaci těchto odpadů. Kompletní servis zahrnuje i práci našich zaměstnanců přímo u zákazníka.

Jaký je podle vás trend – zajišťují si firmy své odpadové hospodářství vlastními silami (separátními smlouvami s různými firmami), nebo se spíše kloní k outsourcingu?

Se systémem u outsourcingu kompletního odpadového hospodářství přišla společnost .A.S.A. v roce 1994 a prvním zákazníkem byla ŠKODA AUTO, a. s., závod Kvasiny. V této době byla ŠKODA AUTO, a. s., pojištěna u německé pojišťovací společnosti a nádoby na odpad musely být vyvinuté tak, aby v případě zahoření v nádobě došlo k samouhašení. Tyto speciální nádoby jsme tak vyvinuli přímo na míru zákazníkovi.

Podle mého názoru outsourcing je a bude u zákazníků preferován. Hlavní roli hraje komplexnost služeb, přesunutí povinností mimo firmu a snížení personálních nákladů (zaměstnanci se de facto přesunou k jiné firmě). Počet outsourcingových smluv neustále roste. Výjimkou bylo období krize, zvláště v roce 2009, kdy pro zachování co nejvíce pracovních míst se zákazníci snažili řešit maximální množství služeb vlastními silami.

Výhodou také je, že zákazníci mají například přístup do našeho IT systému. Zaměstnanci mají čtečky, které při vyprazdňování nádob evidují, kolik odpadu v nádobě je. Tato informace je okamžitě on-line na našich serverech, kde se na to zákazník pomocí hesel může podívat. Zákazník tak má přehled o svém odpadovém hospodářství (produkci odpadu, množství, druhy, atd.).

Pokud ve firmě například zavádějí čistší produkci, environmentální management a podobně, vyžádají si vaši součinnost a spolupráci?

Tato spolupráce zákazníky vyžadována je a zároveň je to jakýmsi naším trendem, který se snažíme neustále aktualizovat. Obvykle dohodneme určité období, po které se projekt realizuje, a změny, které má přinést. S některými zákazníky máme domluveno, že každý rok musíme přinést úspory v oblasti ekonomické i environmentální. Máme však i zákazníky, pro které je životní prostředí důležitější než ekonomika a pak máme dvě možnosti, jak s odpadem naložit – buď odpad odstranit anebo jej recyklovat, nicméně tato varianta je někdy dražší. V případě, že si zákazník zvolí tu dražší variantu, je pro něj životní prostředí důležité.

Jak řešíte, pokud firma produkuje nějaký speciální odpad?

Je otázkou, co je myšleno speciálním odpadem. Já bych řekl, že každé katalogové číslo je v něčem specifické, zvláště pokud se to týká odpadů nebezpečných. Takže každý odpad je specifický podle svých vlastností. Kromě odpadů uhynulých zvířat, části lidských těl a kromě odpadů radioaktivních jsme schopni vyřešit nakládání s jakýmkoli odpadem, který je produkován.

„Každé katalogové číslo odpadů je v něčem specifické,“ říká Ing. Petr Morávek, obchodní ředitel firem .A.S.A. ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *