Po Zelené firmě přichází Zelená obec

Projekt Zelená firma umožňuje zaměstnancům odevzdávat přímo v práci vysloužilá elektrozařízení a baterie. Po dvou a půl letech od vyhlášení se dostává do další fáze.

Autor projektu, společnost REMA Systém, v minulých dnech instalovala již tisící sběrný box. Celkem je přitom v projektu již 836 firem z celé ČR. Zároveň se postupně rozšiřují služby, které REMA Systém podnikům nabízí. Kromě bezplatného svozu elektroodpadu a souvisejícího poradenství je stále větší zájem o školení o problematice nakládání s elektroodpadem. REMA Systém přichází i s dalšími iniciativami.

„Formou pilotního projektu jsme ve společnosti TNT vyzvali zaměstnance, aby během jediného týdne splnili to, co členským zemím ukládá evropská směrnice o odpadech na celý rok. Ta dává za povinnost sebrat ročně minimálně 4 kg elektroodpadu na osobu. Za tím účelem jsme pochopitelně zajistili svoz vysloužilých elektrozařízení z určených míst, samotné kontejnery projektu „Zelená firma“ by totiž velké elektropřístroje nemohly pojmout, jsou určeny na drobnější předměty. Nakonec se podařilo vysbírat celkem 1340 kilogramů elektroodpadu a baterií, což je v přepočtu 5,5 kilogramů na jednoho zaměstnance společnosti TNT,“ říká Petr Kubernát, marketingový ředitel společnosti REMA Systém.

Budete v podobných akcích pokračovat?

Ano, stejný projekt nabízíme i ostatním zeleným firmám. V prvním kole projevilo zájem celkem deset společností a s třemi již jednáme o podrobnostech. Tato forma je velmi cílená a efektivní. Samozřejmě je zapotřebí najít partnerskou firmu, která na environmentální odpovědnost klade velký důraz a kde jsou na stejnou notu naladěni i zaměstnanci. Velmi nás těší, že se nám pilotní projekt zdařil. V této formě spolupráce, kdy firmy samy aktivně propagují a vybízejí zaměstnance k ekologicky šetrnému chování, vidíme velký potenciál.

Lze říci, který typ společností se do projektu Zelená firma hlásí nejčastěji a odkud je nejvíce partnerů projektu?

Zastoupeny jsou prakticky všechny typy firem, ale i státní instituce, od velkých bank a průmyslových podniků až třeba po advokátní kanceláře. V posledních měsících se nám firmy již samy do projektu hlásí, značka „Zelená firma“ je stále více brána jako určitý standard pro environmentálně odpovědnou firemní politiku. Pokud jde o regionální členění, tak to kopíruje rozvrstvení firem i populace v celé zemi. Nejvíce společností, přes 250, je pochopitelně z Prahy. Zde je ale třeba říci, že některé síťové firmy si od nás objednaly sběrné nádoby i pro větší pobočky nebo pracoviště v regionech. Například největší partner projektu, Česká spořitelna, touto cestou rozšířila svou síť o čtyřicet dva sběrných míst pro elektroodpad. Po Praze následují další velké kraje, Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský.

Je podobný zájem o obdobný projekt Zelená obec?

Určitě, Zelených obcí je nyní 685. V tomto případě se zaměřujeme zejména na menší vesnice, kde nejsou žádná jiná sběrná místa pro odevzdání vysloužilých elektrozařízení a baterií. Samozřejmě se ale nebráníme i větším obcím, městům a městským částem.

„V projektu Zelená obec se zaměřujeme na menší vesnice, kde nejsou žádná jiná sběrná místa,“ říká Petr Kubernát z kolektivního systému REMA Systém

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *