Plzeňské podnikatelské vouchery

Město Plzeň vyhlásilo program na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji "Plzeňské podnikatelské vouchery", na který byly alokovány 2 mil. Kč. Cílem programu je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty z Plzeňského...

Město Plzeň vyhlásilo program na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji „Plzeňské podnikatelské vouchery“, na který byly alokovány 2 mil. Kč. Cílem programu je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty z Plzeňského kraje mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech, a to od Západočeské univerzity v Plzni nebo Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb univerzity, maximálně však 150 000 Kč (malé a střední podniky – dotace 75 %, velké podniky – dotace 40 %).

Služby univerzity, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami.

Zprostředkujícím subjektem pro program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ je BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum. Příjem žádostí o dotaci končí 26. 4. 2013.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *