Autor
Kategorie:
Praxe

Plzeň: Nikdo neopouští třídění!

Dohoda o spolupráci na přípravě integrovaného systému nakládání s komunálními odpady byla podepsána v Plzni na počátku dubna.

Plzeňský kraj se v ní zavazuje k vypracování studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na svém území. V tomto integrovaném systému se počítá se zařízením pro energetické využívání odpadů na území skládky odpadů Chotíkov.

V předpokládaném horizontu pěti let by na území Plzeňského kraje měly být nastaveny takové způsoby nakládání s komunálními odpady, které budou v souladu s povinnostmi určenými pro Českou republiku Evropskou unií. Shodly se na tom Plzeňský kraj, město Plzeň, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a Plzeňská teplárenská, a. s., které společně smlouvu podepsaly.

KDO STIHNE PENÍZE

Zařízení na skládce v Chotíkově by mělo mít kapacitu maximálně 100 000 tun, což je více než polovina objemu komunálního odpadu ukládaného nyní na skládky v kraji.

Předseda představenstva Plzeňské teplárenské Roman Jurečko při podpisu smlouvy řekl: „Plzeňská teplárenská je známá svým ohleduplným přístupem k životnímu prostředí. Například už skoro třetinu elektřiny, která představuje asi polovinu naší produkce energie, vyrábíme z biomasy, a šetříme tím nějakých sto tisíc tun uhlí ročně. Tento přístup si rozhodně zachováme i při výstavbě a provozování zařízení na výrobu energie z komunálního odpadu. Postavíme zařízení na špičkové evropské úrovni.“

Se stavbou spalovny by se mělo začít v roce 2012, zařízení by mělo stát do počátku roku 2016. Plzeňská teplárenská jako stoprocentně městská firma požádá z Operačního programu Životní prostředí o 40 procent nákladů stavby v březnu 2011. V programu je od letoška osm miliard korun a žádosti přijímá do června 2011. Na ty by měl dosáhnout projekt v Karviné, který je v předstihu před plzeňským, a další dvě tři spalovny v Česku, které mají naopak zpoždění. Poslední fakturu může EU proplatit do konce roku 2015.

TŘICET LET STABILITY SYSTÉMU

Životnost spalovny je kolem 30 let. Na tak dlouhou dobu by tedy měla být v regionu stabilní situace v oblasti nakládání s odpady. Podle statistiky vyprodukoval Plzeňský kraj v roce 2008 zhruba 230 tisíc tun komunálního odpadu a většina z něj (skoro 180 tisíc tun) skončilo na skládkách. Předpokládá se, že objem odpadu poroste ročně o 2 až 3 procenta „Smyslem projektu je zlepšit životní prostředí. Nikdo neopouští třídění, kompostování. Chceme minimalizovat odpad uložený na skládky,“ řekl ČTK člen řídicího výboru projektu Vladimír Dlouhý.

Dohodu o integrovaném systému nakládání s odpady v Plzeňském kraji podepsali (zleva) Roman Jurečko, předseda představenstva Plzeňské teplárenské, plzeňský primátor Pavel Rödl, hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová a za Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Jaroslav Perlík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *