Plnění POH ČR – pět minut po dvanácté

Na konci dubna se sejdou již po deváté v Ostravě účastníci konference Odpady 21. Volbu hlavních témat konference letos ovlivňuje hlavně krize.

První den má slovo „krize“ přímo v názvu. K tématu „Odpadové hospodářství v dobách krize“ bude hovořit několik významných řečníků. Ing. Pavel Bartoš, Hospodářská komora ČR, se zeptá, zda se chováme k surovinovému bohatství zodpovědně. Ing. Rut Bízková z Ministerstva životního prostředí ČR bude informovat o podpoře nakládání s odpady z Operačního programu životního prostředí, Ing. Erik Geuss z Ministerstva průmyslu a obchodu o opatřeních MPO k řešení aktuálních problémů na trhu s druhotnými surovinami. Účastníci také získají informace o důvodech a stavu budování KIC Ostrava (komplexní systém nakládání s odpady, jehož součástí je i vybudování zařízení na energetické využití odpadů).

Mezi dalšími přednáškami nalezeme také příklady řešení odpadového hospodářství v dobách krize v zahraničí (prof. Ing. Dagmar Juchelková, PhD, Vysoká škola báňská).

Druhý den konference (28. 4.) má velmi razantní název: Plnění POH ČR – pět minut po dvanácté (bez využívání SKO to nepůjde). Vyjádří se k němu zástupce MŽP. Marek Sýkora za Svaz měst a obcí ČR seznámí účastníky s materiálem „Strategie Svazu měst a obcí ČR v nakládání s komunálním odpadem“. Na druhém názorovém pólu je Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha, která bude mít přednášku o zdrojích inspirace pro splnění cílů POH ČR na úrovni obcí.

Druhý den konference uzavře odborná exkurze do dvou podniků zpracovávajících dřevo Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o. a Leitinger Bio Pellets Paskov, s. r. o.

– jhm-

 

Devátý ročník konference s mezinárodní účastí ODPADY 21 s podtitulem

„ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ “

Proběhne v hotelu Atom v Ostravě ve dnech 27. – 28. 4. 2009.

Podrobnosti a přihlášky na www.fite.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *