Plazmový reaktor v Dubé zvládne zpracovávat také čistírenské kaly

Od roku 2023 budou platit přísnější pravidla pro ukládání čistírenských kalů na pole. Mnohdy totiž obsahují antibiotika, těžké kovy nebo hormony, se kterými si neumí čistírny vod vždy beze zbytku poradit. Upozorňuje na to společnost Millenium Technologies, která  se ve svém vědecko-technickém parku v Dubé zabývá plazmovým zplyňováním odpadů.

Kaly budou od příštího roku smět na zemědělskou půdu pouze za předpokladu, že splní mikrobiologická kritéria, která jsou uvedena v příloze č. 28, Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z roku 2021, podle § 81, odstavce 5 a § 82, odstavce 1. Tyto požadavky jsou ale obtížně splnitelné pro čistírny odpadních vod, které nejsou technologicky vybavené pro úpravu kalové koncovky.

„Za pomocí technologie plazmového zplyňování jsme schopni z čistírenských kalů snadno vytvořit syntézní plyn, který může být dále využit například jako palivo a čistý zdroj energie. Tuto energii je možné následně vrátit rovnou zpět do provozu. Anorganická část kalů se roztaví a vytvoří lávu, která po zchladnutí již nepředstavuje odpad a je využitelná například jako stavební materiál. Celá technologie má navíc kompaktní rozměry a může tak být efektním řešením pro provozovatele ČOV, kteří nyní řeší, jak v budoucnu se vzniklým odpadem naložit. Výhodou plazmového zplyňování je zároveň jeho šetrnost k životnímu prostředí, což je samozřejmě velmi žádoucí i z hlediska plnění cílů Zelené dohody.“ uvedl Petr Dlabal, výkonný ředitel Millenium Technologies.

Technologie plazmového zplyňování dokáže velice efektivně za pomocí plazmatu (výron má teplotu 3 000 - 5000 °C) zpracovat širokou škálu odpadu včetně zmíněných čistírenských kalů. Chemickou energii vstupních surovin odpadu převede na energii syntézního plynu a současně vitrifikuje její anorganické části do sklovité strusky. Vytvářený syntézní plyn může být využit jako zdroj energie, nebo k výrobě široké škály chemických produktů. Vitrifikovanou strusku je možné využít ve stavebnictví, ale také při budování silniční infrastruktury.*

-red-

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down