Autor
Kategorie:
Praxe

Plazma znamená přelom v recyklaci drahých kovů

Recyklace materiálů s obsahem drahých kovů je tradičně silně zastoupena v portfoliu společnosti SAFINA, a. s. Za uplynulé období tohoto roku však překročila polovinu celkového objemu výroby společnosti.

Tohoto výrazného úspěchu se podařilo dosáhnout zejména díky nové unikátní technologii PlasmaEnvi®, která je jediná v Evropě.

VZORKOVÁNÍ JE ZÁSADNÍ

Klíčovým zdrojem recyklovaných drahých kovů je průmyslový sektor, který vyžaduje použití speciálních technologií pro vzorkování a zpracování odpadů. Jedná se zejména o oblast sklářského, elektronického a chemického průmyslu, zpracování ropy a ropných produktů. Recyklace drahých kovů společnosti SAFINA zahrnuje především použité průmyslové katalyzátory, autokatalyzátory, ostatní průmyslové materiály a chemikálie s obsahem drahých kovů.


V oblasti recyklace drahých kovů je zcela zásadní oblastí vzorkování materiálu, který je často rozhodující pro stanovení ekonomické výhodnosti recyklace. Konečný, pouze několik gramů vážící reprezentativní vzorek, musí být shodný se vstupním materiálem dosahujícím až desítky tun. V SAFINĚ byl proto zkonstruován vzorkovací soubor zařízení, který je schopen vzorkovat velké objemy sypkého materiálu.

PLAZMOVÉ TAVENÍ

Inovativní plazmový proces, který instalovala SAFINA, je určen pro zpracování refraktorních materiálů jako jsou průmyslové katalyzátory nebo autokatalyzátory, s hlavním zaměřením na obsah drahých kovů.

„Podobné procesy s tímto zaměřením jsou na světě jen dva, jeden v USA a druhý u nás vve Vestci u Prahy. V České republice je technologie vedena pod ochrannou známkou PlasmaEnvi®. Investice se pohybovaly na úrovni přes 100 milionů korun,“ řekl generální ředitel Tomáš Plachý.

Jedním z jejích hlavních prvků recyklační technologie je spojení plazmového tavení s mikroturbínami. Tento způsob využití je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí, a to z toho důvodu, že neprodukuje žádné přímé, ani nepřímé odpady, umožňuje návrat důležitých surovin do opětovného užívání a současně využívá uvolněnou energii k výrobě elektrické energie a tepla. Proces zajišťuje emisní limity několikanásobně nižší, než je současný požadavek legislativy EU, a je z hlediska recyklace a výtěžnosti drahých kovů zařazen do kategorie „Nejlepší recyklační technologie“ (Best Reclamation Technique).

SAFINA technologii do praxe uvedla v roce 2008 a do plného komerčního využití v roce 2011. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Za uplynulé čtyři roky SAFINA zaznamenává každoroční nárůst v průmyslové poptávce po recyklaci drahých kovů, za první pololetí 2012 poptávka narostla o zhruba 15 % a v rámci recyklace společnost zpracovala přes 60 tun drahých kovů.

Plazmový reaktor a chlazení strusky.

Chlazení strusky a dochlazení v kontejneru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *