Plán výzev OPŽP pro rok 2011

Aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotaci z OPŽP pro jednotlivé prioritní osy je zveřejněn na webu Státního fondu životního prostředí. Harmonogram je rozdělen na výzvy pro individuální projekty, tj. takové, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50 milionů eur, a na výzvy pro velké projekty,...

Aktualizovaný harmonogram příjmu žádostí o dotaci z OPŽP pro jednotlivé prioritní osy je zveřejněn na webu Státního fondu životního prostředí.

Harmonogram je rozdělen na výzvy pro individuální projekty, tj. takové, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50 milionů eur, a na výzvy pro velké projekty, jejichž celkové náklady překročí 50 milionů eur.

V únoru plánuje SFŽP vyhlášení výzvy na projekty prioritní osy 1, 4 a 6. V následujících měsících přijdou na řadu projekty i z dalších prioritních os.

Ve výzvě velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil. eur je zejména výzva 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady (MBÚ a spalovny), u níž přijímání a hodnocení žádostí probíhá kontinuálně od ledna roku 2010 do června 2011. Pro velké projekty v oblasti podpory 4. 2 – Odstraňování starých ekologických zátěží lze podávat žádosti rovněž kontinuálně, a to od února do července 2011.

 

PLÁN VÝZEV OPŽP PRO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (S CELKOVÝMI NÁKLADY DO 50 MIL. EUR, VÝBĚR)

Prioritní osa Oblast podpory Termíny přijmu žádostí – měsíce 2011
2.1 Zlepšení kvality ovzduší – pouze MSK 1-5
2.1 Zlepšení kvality ovzduší – mimo MSK 1-7
2.2 Omezování emisí – pouze MSK 1-5
2.2 Omezování emisí mimo MSK 1-7
2.2 Omezování emisí – vázáno na výzvu PO 4 (MBÚ a spalovny) 1-6
3 Udržitelné využívání zdrojů energie 3-4
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – MBÚ a spalovny-souběžně s výzvou na velké projekty 1-6
4.1. Zkvalitnění nakládaní s odpady 2-3
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 2-3
5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 6-7

Pozn:

pouze MSK – přijímány jsou pouze projekty z Moravskoslezského kraje

mimo MSK – přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo Moravskoslezského kraje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *