Pitná voda v Číně

Mohutný hospodářský rozvoj v Číně má za následek rostoucí znečištění povrchových vod, které jsou hlavním zdrojem pro získávání pitné vody. Ze 1,3 mld. obyvatel Číny jich ve městech žije 275 mil. osob, 89 % z nich je napojeno na vodovod. V celé zemi, včetně venkova, je na veřejné vodovody napojeno...

Mohutný hospodářský rozvoj v Číně má za následek rostoucí znečištění povrchových vod, které jsou hlavním zdrojem pro získávání pitné vody. Ze 1,3 mld. obyvatel Číny jich ve městech žije 275 mil. osob, 89 % z nich je napojeno na vodovod. V celé zemi, včetně venkova, je na veřejné vodovody napojeno pouze 77 % obyvatel. V roce 2005 byla celková délka vodovodních sítí sotva 280 tisíc km a ztráty nich jsou vysoké – dosahují kolem 18 procent, respektive kolem 2,3 m3/km.h.

Pro zajištění dostatku zdrojů pitné vody je nutné posílit ochranu povrchových toků. S tímto úkolem pomáhají Číně němečtí odborníci. V posledních měsících byly vypracovány zákony a předpisy pro posílení státní správy při ochraně toků a vybudovány kontrolní systémy pro sledování jakosti vod. Sdružení čínských firem v oblasti vodovodů a kanalizací již několik let překládá německé vodárenské předpisy do čínštiny, skupina expertů je pak přizpůsobuje čínským poměrům.

Zdroj: časopis SOVAK 2/2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *