OZO Ostrava spouští novou linku na výrobu paliv

Nová linka na výrobu paliv, kterou právě spouští do provozu společnost OZO Ostrava, umožní zvýšit energetické využití vytříděných spalitelných složek odpadu a snížit množství odpadu uloženého na skládkách, a to nejen v Ostravě, ale v celém regionu.

Výroba alternativního paliva ze spalitelných složek odpadu má v OZO Ostrava již desetiletou tradici. Za tu dobu se zde vyrobilo přes 60 tisíc tun paliva pro cementárny.

Původní linku na výrobu paliva pro cementárny, která po deseti letech provozu již technologicky zastarala, nyní nahradila nově vybudovaná linka, která by měla do konce roku 2012 dokončit svůj zkušební provoz a v příštím roce vstoupit do režimu pr,ovozu trvalého. Nová linka na výrobu paliv umožňuje zvýšit energetické využití vytříděných spalitelných složek odpadu a snížit množství odpadu uloženého na skládkách.


„V našem kraji jde o unikátní zařízení, které by se mělo stát součástí krajského integrovaného systému nakládání s odpady,“ říká o nové lince ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a pokračuje: „Díky kapacitě až třicet tisíc tun ročně je schopna pojmout veškeré zbytkové plasty nejen z naší linky plastů, ale i ze všech menších třídicích linek v regionu.“ Doposud se tento zbytkový plast z některých třídíren v kraji ukládal na skládky. Všechen plast, který občané v regionu vytřídí do žlutých kontejnerů, tak bude do budoucna využit – část jako materiál (PET, duté plasty, PE fólie), zbytek bude energeticky zpracován novou linkou na palivo pro cementárny. Tím se sníží i množství skládkovaného odpadu v kraji.

Výrobní kapacita linky je připravena pojmout i nejrůznější průmyslové odpady. Ekologicky odpovědné podniky, kterým není lhostejné, kde končí jejich odpady z výroby, mají tedy možnost dodávat odpadní materiály vhodné pro výrobu paliva společnosti OZO Ostrava.

Palivo se vyrábí dvoustupňovým drcením spalitelných materiálů (plasty, papír, dřevo, textil, koberce a pryže). Jedná se o jednu z nejmodernějších linek v Česku, využívá i špičkového optotřídění PVC, jehož cílem je snížení obsahu chloru v palivech. To rozšiřuje možnost použití paliva nejen v cementárnách, ale i v teplárnách.

Vladimíra Karasová
OZO Ostrava, s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *