Ovzduší v Mostě zatěžuje doprava

Na ovzduší Mostu má významný vliv dopravní zátěž. Vyplývá to z výsledků XVI. setkání mobilních měřicích systémů, které proběhlo v říjnu 2009 v Mostě. Uskutečnilo se při něm krátkodobé jednodenní měření venkovního ovzduší v lokální síti sedmi měřících stanovišť na území Mostu. Cílem projektu byla...

Na ovzduší Mostu má významný vliv dopravní zátěž. Vyplývá to z výsledků XVI. setkání mobilních měřicích systémů, které proběhlo v říjnu 2009 v Mostě. Uskutečnilo se při něm krátkodobé jednodenní měření venkovního ovzduší v lokální síti sedmi měřících stanovišť na území Mostu.

Cílem projektu byla identifikace a posouzení vlivu jednotlivých zdrojů znečištění (dopravní zátěž, provoz velkých energetických zdrojů, dálkový transport z okolí města, provoz lokálních topenišť aj.) na kvalitu ovzduší města.

Z výsledků dále vyplývá, že vliv spalovacích zdrojů spalujících hnědé uhlí s obsahem síry nebyl v případě sledovaných stanovišť v průběhu měření významný.

Nalezené koncentrace oxidu siřičitého ve vzorcích ovzduší sledovaných stanovišť kolísaly v závislosti na četnosti lokálních topenišť, jejichž emise tak překryly potenciální vliv velkých spalovacích zdrojů v okolí města na kvalitu ovzduší.

V Mostu se zdá, že doprava je horší než všechno ostatní

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *