Ostravští popeláři jsou společensky odpovědní

Společnost OZO Ostrava získala 1. místo v Anketě společenské odpovědnosti ČR pro rok 2011 v kategorii firem nad 250 zaměstnanců.

Občané Moravskoslezského kraje, kteří v anketě hlasovali, ocenili firmu za aktivity, kterými přispívá ke zkvalitňování života v regionu. Mezi ně patří zejména environmentální výchova a osvěta obyvatel regionu, rozvoj technologií směřující k využívání odpadů, spolupráce s charitou při zaměstnávání osob se znevýhodněným postavením na trhu práce a v neposlední řadě podpora kulturních a sportovních akcí v Ostravě a okolí.


Za významné aktivity na poli společenské odpovědnosti v loňském roce společnost OZO Ostrava považuje například rozsáhlé osvětové kampaně na podporu separace odpadu. Mezi ně patřil pilotní projekt na ověření účinnosti tašek na třídění odpadu, kterých bylo do ostravských domácností rozdáno přes 4 tisíce. Pro podporu separace odpadu společnost uspořádala i kampaň „Třídíme pro slůně!“, v níž získala ostravská ZOO finanční dar ve výši přes 710 tisíc korun. K systematickým aktivitám společnosti patří vlastní vzdělávací středisko, Centrum odpadové výchovy, kterým ročně projde okolo sedmi tisíc dětí a mladých lidí.

Společnost v loňském roce ve spolupráci s městem Ostravou rozšířila separovaný sběr odpadu o další komodity – kovové obaly a textil, a zavedla pravidelný svoz odpadu ze zeleně. Ve výstavbě je nová linka na výrobu paliva ze spalitelných složek odpadu.

K dlouhodobým projektům patří i spolupráce s Charitou sv. Alexandra při provozu chráněné dílny na zpracování vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. OZO ve svém areálu poskytuje prostory a náplň práce pro dvacet pracovníků se ztíženým uplatněním na pracovním trhu.

 

Mgr. Vladimíra Karasová
OZO Ostrava, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *