Ostrava zavedla třídění kovových obalů

Obyvatelé města Ostravy mohou od začátku ledna třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly. Plechovky od potravin a nápojů a kovové obaly od kosmetiky se vhazují do žlutých kontejnerů na plast.

K separaci kovových obalů v Ostravě vedla snaha města o rozšíření separace odpadů a využití co možná nejvíce odpadů, které jsou vhodné k materiálové recyklaci. Papír, plast spolu s nápojovými kartony a sklo už jsou ve městě sbírány, a to prostřednictvím kontejnerů. „Když město uvažovalo, o jakou další komoditu by se mohl separovaný sběr rozšířit, vyšly z toho kovy v podobě kovových obalů,“ říká Mgr. Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy spolenosti OZO Ostrava, s. r. o.

Kovy jako takové bylo a stále je možno vozit do výkupen, ale zde jde především o větší a těžší kovové předměty, které lidem stojí za to odvézt i do vzdálenější výkupny. „Co ale s drobnými kovovými obaly, kterých jednotlivec nemá tolik, aby se mu s nimi chtělo někam dál a za které ve výkupně strží sotva pár korun?“ ptá se Vladimíra Karasová. „Právě pro ně je tady řešení v podobě, kterou nyní Ostrava zkouší. Ve zbytkovém komunálním odpadu činí podíl kovů asi 3 procenta. To není sice zásadní podíl, ale každé procento, o které se zvýší množství využitého odpadu, se počítá.“

Na všechny žluté kontejnery umístilo OZO Ostrava šedé samolepky, z nichž se občané dozvědí, které druhy kovových obalů mohou vhazovat. Jedná se především o plechovky od potravin a nápojů, které jsou čisté, bez zbytků potravin, a kovové obaly od kosmetiky – sprejů, krémů apod. Nepatří sem kovové obaly od barev, insekticidů, pesticidů a jiných chemikálií. Ty patří jako nebezpečný odpad do sběrných dvorů. Obsah žlutých kontejnerů bude stejně jako dosud svážen na třídicí linku OZO Ostrava, kde bude připravován k dalšímu materiálovému či energetickému využití.

SPOLEČNĚ, NEBO ZVLÁŠŤ

Třídění kovových obalů v celé Ostravě předcházel pilotní projekt, jehož cílem bylo zjistit, zda je výhodnější třídit kovové obaly do speciálních popelnic nebo společně s plasty a nápojovými kartony. „Pro pokus jsme vybrali dvě oblasti města, které se liší typem zástavby a hustotou obyvatel – Výškovice a Slezskou Ostravu. Ve Výškovicích lidé od března do listopadu minulého roku třídili kovy společně s plasty, ve Slezské Ostravě jsme rozmístili popelnice vyhrazené pouze na kovové obaly,“ popsala pilotní projekt Vladimíra Karasová.

Vyhodnocení pilotního projektu ukázalo, že společný sběr a svoz kovových obalů spolu s plasty a nápojovými kartony je levnější než sběr a svoz samostatný. „Dotřiďování na separační lince v Ostravě-Kunčicích muselo být totiž prováděno v obou případech. Obsah žlutých kontejnerů je dotřiďován, neboť i samotných typů plastu s rozdílným způsobem dalšího zpracování je několik. Ale i u samostatného sběru kovových obalů bylo dotřídění nezbytné – pokus ukázal, že jen necelých 60 % obsahu sběrných nádob tvořily využitelné kovy. Asi 20 % obsahu tvořily zcela jiné materiály (plast, sklo apod.), zbývajících 20 % nevyužitelné kovy (znečištěné nebo nebezpečné),“ vysvětlila rozhodnutí Karasová.

Za devět měsíců trvání pilotního projektu vytřídili obyvatelé Výškovic a Slezské Ostravy dohromady téměř 5300 kilogramů kovových obalů. Z tohoto množství vybrali pracovníci OZO Ostrava pro další využití více než tři tuny kovu. Vzhledem k relativně malému množství získaných kovů však nebylo dost dobře možno ekonomicky vyhodnotit možnosti odbytu těchto materiálů.

OVĚŘOVACÍ PROVOZ

Systém sběru kovových obalů, rozšířený na celé území města, je nyní ve dvouletém ověřovacím provozu. „Pro OZO Ostrava je ověřovací provoz důležitý, protože připravuje projekt nové automatizované dotřiďovací linky. Pokud ověřovací provoz ukáže, že sběr kovových obalů je ekonomicky efektivní, bude třeba na třídicí lince počítat se zařízením na separaci kovů,“ uzavírá Vladimíra Karasová.

Vytříděné kovové obaly spolu s kovy, které OZO vytřídí z objemných odpadů a elektroodpadů, se budou dodávat k dalšímu zpracování do hutí.

 

Na žlutých kontejnerech v ulicích města se objevily samolepky informující o sběru plechovek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *